Wettig gedeponeerde merken na 1970

Wettig gedeponeerde merken van na 1970
Bert, 14 maart 2020

In de databank met gedeponeerde merken, gekoppeld aan de website van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie, zijn alle in Nederland gedeponeerde merken van tabak en tabaksproducten opgenomen van 1881 tot en met 1970. Na 1970 vond dat in Benelux-verband plaats en wordt uitgevoerd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken. Het BBIE is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), een internationale organisatie die onder toezicht staat van zijn Raad van Bestuur. In deze Raad zitten vertegenwoordigers van de drie Benelux landen.

De Organisatie heeft tot taak:

  1. de uitvoering van het verdrag en het uitvoeringsreglement;
  2. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux -landen;
  3. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, die de Raad van Bestuur aanwijst;
  4. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Het BBIE beschikt over een website, waarop men alle gedeponeerde merken van tabak en tabaksproducten kan vinden, die na 1970 door dat bureau zijn geregistreerd.

Op de website van het BBIE kan gezocht worden op merken: