Branche organisaties

Branche organisaties in de tabakssector


'NSO' brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel: www.tabaksdetailhandel.nl
Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel

Nederlandse Vereniging van de Sigarenindustrie 'NVS':  www.sigaar.nl
De vereniging behartigd de belangen van de ondernemingen binnen de Nederlandse sigarenindustrie.

Stichting Rokersbelangen: www.rokersbelangen.nl

De stichting (SRB) maakt zich sterk voor de rechten en belangen van de volwassen rokers.

Vereniging Nederlandse Sigaretten- Kerftabakfabrikanten (VSK): www.vsk-tabak.nl 

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de in Nederland gevestigde fabrikanten en importeurs van sigaretten en shag.