U wilt zich aanmelden als donateur

Aanmelden als donateur van de SNT

U kunt donateur worden en daarmee de SNT ondersteunen. Zij is financieel volledig afhankelijk van giften en fondswerving. Door middel van deze geste laat u ons als ook anderen zien dat u het beleid van de SNT wilt ondersteunen. Een kleine en jonge stichting als de onze is zeer afhankelijk van het opbouwen van goodwill, daarom is iedere nieuwe donateur en sponsor zéér welkom!

U kunt echter ook steunen met een éénmalige bijdrage voor de stichting. In dat geval verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen met de voorzitter om uw ideeën daarover te bespreken. Bel, email of schrijf dan!

U ontvangt in ieder geval als donateur eenmaal per jaar het Jaarboek SNT met diverse artikelen, reportages en fotografisch materiaal. Ook krijgt u als donateur door middel van inlognaam en wachtwoord exclusief toegang tot het online SNT–ARCHIEF.

Maar als actieve donateur bent u natuurlijk dubbel welkom! Werkgroepen bieden u dan de mogelijkheid eigen kennis en ideeën in te brengen en vorm te geven!

Minimaal betaalt u als particulier Euro 25.- per jaar, als bedrijf / instelling betaalt u minimaal Euro 50.- per jaar.

Vul hier de formulieren in en verstuur ze direct via deze website

 

Vul hier uw gegevens in: (u ontvangt een kopie van uw aanmelding per e-mail.)

* Contactpersoon
Bedrijf, instelling, overig
Uw functie in deze organisatie
* Postadres / Postbusnummer
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoonnummer, best te bereiken op:
* Emailadres

Sterretje wil zeggen: dit veld moet zeker ingevuld zijn om met u contact op te kunnen nemen! Indien u voor een bedrijf, instelling werkt, vult u dan ook die gevraagde gegevens in.

Hiermee bevestig ik mijn aanmelding als donateur van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie.

Als particulier betaal ik minimaal € 25.-, als bedrijf/instelling minimaal €50.- per jaar.

Mijn jaarlijkse bijdrage zal zijn € *

Ik zal dit bedrag overmaken naar NL28 INGB 0009 5232 67 ten name van de penningmeester SNT, te Blaricum.
 
uw naam: Plaats en datum: