Verenigingen en stichtingen

Nederlandse Federatie voor Pijprokers

De federatie heeft tot doel het pijproken en de geschiedenis daarvan te promoten en doen dit door middel van het organieren van pijprookwedsstrijden in Nederland en nemen ook deel aan dit soort wedstrijden wereldwijd. De federatie heeft ervoor gezorgd dat het pijproken op de lijst van het immaterieel erfgoed Nederland staat.

Website: www.pijprokers.nl

Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen (PKN)

De PKN (Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen) bestaat inmiddels sinds 1978 en vormt een groep verzamelaars en onderzoekers van de Nederlandse kleipijp. Zij geven naast een rijk geïllustreerd jaarboek een nieuwsbrief en 3 x per jaar een tijdschrift uit. Zij hebben tevens veel publicaties uitgebracht.

Website: www.tabakspijp.nl

Stichting studie- en documentatiegroep lucifersetiketten.

Het doel van deze stichting is het doen van studie naar de herkomst en ouderdom van etiketten, boekjes en doosjes voor lucifers gemaakt door Nederlandse en Belgische fabrieken of bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt.

Website: www.vonkvrij.com