Gebruikte literatuur Tijdlijn

Anoniem. Deli Maatschappij 1869 – 1929. Amsterdam, de Bussy, 1929.

Anoniem. Senembah Maatschappij 1889 – 1939. Amsterdam, 1939.

Anoniem, Geschenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli Maatschappij. 1941.

Anoniem. Jubileumboek Sigarenfabriek Denova N.V. G. Witteveen utrecht. 1944.

Anoniem.  Statistiek voor de detailhandel in tabaksfabrikaten II (1949-1950). Stichting economisch instituut voor den middenstand, Den Haag, 1951.

Anoniem. Betekenis, taak en handhaving van een gespecialiseerde tabaksdetailhandel in het maatschappelijke leven. Rapport van de commissie tot bestrijding van de tabaksverkoop buiten de officiële tabaksdetailhandel om. 1952.

Anoniem.  De tabakswet in de praktijk. Leidraad voor de handel in tabaksartikelen. Britisch American Tobacco Co. (Holland) Ltd., Amsterdam, 1956.

Belastingmuseum Prof.dr. Van der Poel. “Gezegeld roken”. Rotterdam, 1980.

Bierkens, B. De sigaar uit de Kempen. Kempen Group, Eindhoven, 1997.

Brongers, G.A. Pijpen en tabak. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1964.

Brongers, G.A.  Van Gouwenaar tot bruyère pijp. W. Gaade, Amerongen, 1978.

Bulthuis, P. 500 jaar tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken. BzztôH, Amsterdam, 1992.

Buurma, Mr. J.A. Het personeel van Theodorus Niemeyer en de N.V. Tabaksfabriek Franciscus Lieftinck. Een onderzoek naar het sociale leven van het personeel van een middelgrote fabriek. J.B. Wolters, Groningen, 1948.

Dentz, H. Sumatra tabak 1911. Amsterdam, 1912.

Dentz, H. Sumatra tabak 1914. Amsterdam, 1915.

Dentz, H. Java tabak 1914. Amsterdam, 1915.

Dentz, H. Java tabak 1916. Amsterdam, 1917.

Dentz, H. Sumatra tabak 1917. Amsterdam, 1920.

Duco, D.H. De Nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren. Stichting Pijpenkabinet, Leiden, 1987.

Duco, D.H. Firma P. Goedewaagen & Zoon. Fabrikantencatalogus uit 1906 voorzien van historische inleiding en verklarend naamregister. Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2000.

Eillebrecht, A., J. Grimbergen en P. Schipper. De sigarennijverheid in Culemborg. Oudheidkundige Vereniging Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, Culemborg, 1986.

Hartman, E.A. De geschiedenis van de sigarenindustrie te Kampen. uit: Kamper ALMANAK 1964-1965.

Helbers, G.C. en D.A. Goedewaagen.De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda. Atlantic, Amsterdam, 1942.

Hoeven, W. van der. Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond. Zijn geschiedenis, werken en streven. Amsterdam, 1937.

Horsten, H. Agio Cigars Sigarenmakers sinds 1904. Agio Cigars, Duizel, 2004.

Hoynck van Papendrecht A. Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsberg ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan 1877–1927. Rotterdam, 1927.

Jansen, R., G. van der Linde en Esther Schouten. 80 jaar B.A.T. Nederland. Van Roessel & Co. B.V., Amsterdam, 1986.

Kiszling, Dr. R. Beknopt handboek van de tabakskennis, tabaksteelt en tabaksfabricage. Blom & Olivierse, Kuilenburg, 1907.

Meijers, dr. A.A.G. De Nederlandse sigarenindustrie. Een onderzoek naar haar economische en sociale betekenis. De Bussy, Amsterdam, 1924.

Nijhof, dr. E. en drs. H. Buiter. Tabaksverwerkende industrie. PIE rapportenreeks, Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist, 1996.

Oord A. van den, S. Thissen en J. de Vries. De Huifkar. Een geschiedenis van de fabriek en haar personeel. Wigo, Oisterwijk, 1988.

Pars, H. Een doorrookt verleden. De geschiedenis van de Laurens Sigarettenfabriek in Den Haag (1921-1995). De Nieuwe Haagsche, Den Haag, 2002.

Sanders, D.J. Handleiding voor de Deli-tabakscultuur. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1924

Seijbel, M. De kunst van het sigaren roken. Vier fanaten geven hun geheimen prijs. BzztôH, 's-Gravenhage, 2003.

Sluyterman, K.E. Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 1983.

Voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag (VSS). Jaarverslagen 1983, 1985, 1986,1988,1989 en 1990.

Wezelaar–Dobbelmann, L. Louis Dobbelmann 1837–1901. Yankee en Rotterdammer. Van Soeren & Co., Amsterdam. 1997.

Zee, P.R. van der. Douwe Egberts van 1753–1987. Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts, utrecht, 1987.