Onderzoeksresultaten en homepages

Wikipedia

Uiteenlopende informatie over de Nederlandse tabaksindustrie. Wikipedia is de online zoekmethode zonder einde, uniek en zeer praktisch van aard, door het 'meedenken' en de vele zdoorverwijzingen. Bij Google is het anders. Over de Nederlandse tabaksindustrie is het e.e.a. te vinden, natuurlijk met doorverwijzingen. Eenmaal begonnen is het surfen niet meer te stoppen! Zie o.m.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigarenindustrie 

Sigarenfabriek te Wageningen

Schimmelpenninck, opkomst en ondergang. Een stukje geschiedenis van een van onze bekendste sigarenfabriekanten gevestigd te Wageningen. https://www.zavage.nl/blikvangers/html/schimmel.htm

PH-EX Sopla sigaren reclamevliegtuig uit 1929

www.houbaer.org/Sopla/Index.htm

De sigarenfabrikant F.M. Houbaer uit Amersfoort beschikte vanaf 1929 enige tijd over een zeerk uniek reclamevliegtuig. Het werd echter tevens gebruikt voor spoedbestellingen over de hele wereld! Zijn achterkleinzoon heeft hiervan een kleine maar leuke homepage gemaakt. 

Ouw Woensel: Sigarenmakers en -fabrikanten in Woensel (Eindhoven).

De heer Hans van Melis heeft een zeer gevarieerde site over oud Woensel, nu een stadsdeel van Eindhoven, maar voorheen een zelfstandige gemeente. Deze gemeente was zeer rijk bedeeld met sigarenmakers- en fabrikanten. Hij toont foto's, plattegronden, etc. De moeite waard. In Woensel bestonden onder meer de volgende sigarenfabrikanten: H.J. Vlijmincx, Altinck & Burgers, A. J. Burgers, J.F. van Schaik & comp, Johannes van Gardinge, Johannnes Smulders, Sellevis en Cie, L. Sundermann, Lurmans en Cie, Cornelis van Kemenade, C. Alings, Mariën, Trio de Verening van Nederlandse Sigarenfabrikanten, J.H. Aalfs en J.H. de Jong en Jordaens. www.ouwwoensel.nl

Sigarennijverheid in Wychmaal: Hoefnagels en Zn.

In het kleine Limburgse plaatsje Wychmaal hebben 3 sigarenfabrieken gestaan, waarbij 1832 wordt genoemd op deze site, als eerste oprichtingsdatum, wat op zichzelf weer een behoorlijk vroege oprichtingsdatum in Nederland is. Dit is een pagina tekst op de website van de HEEMKUNDEKRING in Wychmaal (Na de afscheiding van Belgie is Wychmaal in Belgisch Limburg komen liggen).
https://www.heemkundewijchmaal.be/ (klik op de tekst “Wijchmaal in het kort” onder de foto om te kunnen doorklikken naar Sigarennijverheid).

Henri van Abbe Sigarenfabrieken

www.xs4all.nl/~yenm/Toenennu/stratum/karel1fabrieken.htm
In Eindhoven stonden tussen 1908 en 1971 de sigarenfabrieken van Amsterdammer Henri van Abbe. In 1971 brandde de fabriek met zijn gigantische voorraden sigaren en tabak, praktisch tot de grond toe af. Het bedrijf zelf heeft bestaan tussen 1900 en 1975, en is toen in buitenlandse handen overgegaan. Op de bijgevoegde eenvoudige website (maker onbekend) vindt de bezoeker een aantal interessante foto's over deze, op 1 na grootste sigarenfabriek van Nederland. Verdere informatie over fabrikant Van Abbe is in het hieronder genoemde boek van Van Puijenbroek te vinden.  

PICUS Sigarenkistenfabriek

https://picushistorie.emtee.nl/index.htm

Over deze grootste en langsbestaande sigarenkistenfabriek (1883-1993) van Nederland is al eerder een publicatie verschenen, te weten: (' Beginnen in Eindhoven', Allochtoon ondernemersinitiatie in de negentiende eeuw, Dr. F.J.M. van Puijenbroek, 1985, mede tot stand gekomen door de bijdrage van het Antoon Kersten Fonds).
Een oud werknemer van de PICUS heeft zelf een site opgezet met enige historische informatie.  www.eindhoven-toen-en-nu.nl/tongelre/picus.htm

* Pool's Tabaksfabriek te Hoorn

In aansluiting op de website van Sigaerengienietschap Bernardo, heeft ook de Vereniging Oud Hoorn veel aandacht voor de lokale oude bedrijvengeschiedenis. De heer Hillebrand Peerdeman heeft intussen prachtig onderzoekswerk verricht naar de historie van tabaksfabriek T.A. Pool. Op onderstaande website kunt u alles wat hij bijeen heeft gebracht lezen en bekijken. Wederom een pluim richting hem en Hoorn!
www.verenigingoudhoorn.nl/bedrijven/pool/index.php

Tabaksfabrieken in Hoorn

www.oudhoorn.nl/bedrijven/bernardo/

Het boek "De Gekroonde jaagschuit te Hoorn" van Willeke Jeeninha gaat uitgebreid in op bovenstaande en anderer tabaksfabrieken in Hoorn

* De geschiedenis van de sigarenindustrie van Deventer

www.deventer.nl/Dwn/DevJaarboek2002.pdf 

wordt door de heer F. Berends in het jaarboek 2002 (16e uitgave) van de Vereniging Oud Deventer in PDF formaat on-line aangeboden. u kunt het makkelijk in Adobe downloaden!

* Sigaerengenietschap Bernardo te Hoorn.

Dit 'genootschap' van enkele enthousiaste sigarengenieters heeft zeer serieus de afgelopen 3 jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van 'Sigarenfabriek Bernardo', als ook de algehele Hoornse tabaksgeschiedenis. Op bijzonder creatieve wijze gaat zij met de herontdekte lokale historie om: Historische objecten worden in een Hoorns café (!) in een glasvitrine tentoongesteld, met oud-werknemers en de familie Lieshout (Bernardo-nazaten) is het bedrijfsarchief gered en dit wordt momenteel ook nauwgezet onderzocht. Een eerste publicatie zal mogelijk in 2004 volgen. Last but not least: het sigarengenietschap poogt om in eigen beheer Bernardo-sigaren een tweede leven te geven! Kijkt uzelf op de volgende website  https://bernardo.nl.nu

* Eugene Goulmy & Baar, Koninlijke Nederlandse Sigarenfabrieken te Amsterdam en 's-Hertogenbosch. 

De heer Paul Goulmy heeft in 2003 een website gemaakt met betrekking tot de fascinerende geschiedenis van zijn grootvader en compaan. Daarnaast verleent hij een actieve bijdrage in 's-Hertogenbosch aan de her- en opwaardering van de oude nog bestaande, monumentale sigarenfabriek langs het spoor. Genoemde website is een absoluut summum voor tabakshistorici die bijzonder veel facetten laat zien van het wel en wee van een sigarenfabrikant, zijn familie, de werknemers, het verenigingsleven, fabrieksarchitectuur, vroeg-industriële bedrijfsvoering, sociaal beleid en commercieel beleid (m.n. de toenmalig zeer professionele merknaam-, product- en bedrijfsmarketing!). 
https://194.109.196.98/~xillion/public/goulmyenbaar/index.php

Willem Buys Sigarenfabriek te Valkenswaard.

www.cubra.nl/sanderneijnens/welcome.htm
De heer Sander Neijnens heeft in 2000 een mooi boekwerkje gepubliceerd over de sigarenfabriek van zijn vader Lau Neijnens, kleinzoon van de oprichter. De website is een prachtige weergave van het destijds uitgegeven en inmiddels uitverkochte boekje. Absoluut de moeite waard!  

Majoie & Van der Voort in Tilburg

www.historietilburg.nl/wp-content/uploads/jaargang-13-1995-nummer-2-pdf

Over de geschiedeis van de sigarenfabriek Majoie & Van der Voort, bekend om het sigarenmerk "Gulden Vlies" heeft Ton Thelen een verhaal geschreven.