Gedeponeerde merken

Donateurs van de SNT dienen eerst in te loggen door op "Donateurs login" te klikken bovenin de gele balk om de databank met wettig gedeponeerde merken te kunnen raadplegen.

Vanaf 1881 werd het in Nederland mogelijk om fabrieks- en handelsmerken voor Nederlandse als ook buitenlandse producten vast te leggen. Vanzelfsprekend gold dit tevens voor alle toenmalige (verhandelbare) tabaksproducten.   Het Staatsblad publiceerde wekelijks deze fabrieks- en handelsmerken en dankzij deze documentatie is het mogelijk geweest een overzicht te maken vanaf 1881 tot en met 1970.

De voormalige 'Werkgroep Nederlandse Tabacologie', heeft een aantal jaren geleden veel werk van gemaakt om alle wettig gedeponeerde merken van Nederlandse merken van tabak en tabaksproducten in het staatsblad te kopiëren en uit te geven in een aantal katernen. Met medewerking van wijlen de heer Joop Romkes, coördinator van de Werkgroep Nederlandse Tabacologie, werd de Stichting Nederlandse Tabakshistorie in 2006 in de gelegenheid gesteld om alle door hen gepubliceerde wettig gedeponeerde merken op te nemen in deze databank.

De tekst bij de publicaties in het Staatsblad luidde als volgt:
"OPENBAARMAKING van de beschrijvingen en afbeeldingen van de fabrieks- en handelsmerken, van welke de inschrijving overeenkomstig artikel 5 en die van welke de vernieuwing van inschrijving overeenkomstig art. 19 der wet van 30 September 1893 (Staatsblad no. 146) , zoals die is gewijzigd bij de wet van 30 December 1904 (Staatsblad no. 284) (Merkenwet) bij het Bureau voor den industriëlen eigendom heeft plaats gehad."

Als u donateur bent van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie kunt u hieronder inloggen en zoveel en zo vaak als u wilt van deze gegevens en databank gebruik maken. Het aantal gedeponeerde merken beslaat uit vele duizenden namen, gekoppeld aan bedrijven en ondernemers. Daarmee is dit onderdeel van de SNT-databank geschikt voor allerlei soorten historisch onderzoek.

 

Inloggen/aanmelden:

Vragen en opmerkingen?