SNT Archief

De kroon op het werk dat de SNT wil gaan verwezenlijken is de opzet en uitvoering van een landelijke on-line databank over tabakshistorie. Een virtuele bibliotheek die wat ons betreft vele jaren aan veel van onze (gezamenlijke) historische verzamelaars- en onderzoek wensen zal voldoen. Deze databank zal toegankelijk zijn voor ‘donateurs only’!

De tijds- en geldinvestering voor een gebruiksvriendelijke, effectieve en duurzame databank zijn echter dermate hoog, dat het SNT-bestuur met geen mogelijkheid dit van de grond kan krijgen zonder substantiële hulp van derden. (Dat mag een cultuurinstelling, een bedrijf of een filantroop zijn!)

Het bestuur hoopt met hulp van medestanders voldoende steun te vinden, zodat dit grote en ambitieuze project van de grond kan komen. De databank waar wij aan denken zal uitbesteed moeten worden aan een gespecialiseerd database-ontwerpbureau en de ontwerp- en uitvoeringskosten van een goed basisontwerp zullen zeker rond de Euro 4500.- gaan bedragen, als ook jaarlijks enige onderhouds- en aanpassingskosten met zich mee brengen. Maar dan 'staat' er iets waar we allemaal jarenlang mee aan de slag kunnen gaan.

Een eerste gedeelte van de databank met GEDEPONEERDE MERKEN is intussen sinds januari 2006 voor donateurs beschikbaar gekomen. Andere delen volgen te zijner tijd. Inmiddels groeit de databank met alle in Nederland verkochte verpakkingen. Wilt u hierop reageren, dan stellen we dat zeer op prijs. Een ieder die tijd wil nemen met ons de komende tijd mee te denken, schrijf of bel ons!