Onderzoeksresultaten en homepages

Onderzoeksresultaten en homepages over Nederlandse tabakshistorie:

De laatst 'gesignaleerde' site met historische gegevens staat altijd bovenaan, de 'oudste' link staat onderaan. Heeft u nieuwe tips en suggesties, mail de sitebeheerder. (volgorde is dus niet chronologisch of alfabetisch van aard)

 

*Wikipedia: uiteenlopende informatie over de Nederlandse tabaksindustrie. Wikipedia is de online zoekmethode zonder einde, uniek en zeer praktisch van aard, door het 'meedenken' en de vele zijverwijzingen. Dit lukt bijvoorbeeld niet met Google. Ook over de Nederlandse tabaksindustrie is het e.e.a. te vinden, natuurlijk met doorverwijzingen. Eenmaal begonnen is het surfen niet meer te stoppen! Zie o.m.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigarenindustrie en https://nl.wikipedia.org/wiki/Mignot_%26_De_Block, etc.

*Sigarenfabriek te Wageningen: Schimmelpenninck, opkomst en ondergang. Op de verzamelhomepage van een blikverzamelaar staat n.a.v. een gekocht sigarenblikje een uitgebreid artikel over deze beroemde sigarenfabriek. Helaas wordt de primaire bron niet genoemd. Zie: https://www.zavage.nl/blikvangers/html/schimmel.htm

*Firma's Van Delden en Balma te Amsterdam / Beek / Maastricht. De sigarenfabrikant Van Delden en tabaks- en sigarettenfabrikant Balma hebben enige (tientallen?) jaren in het centrum van Amsterdam naast elkaar een vestiging gehad. De tabaksfabrikant V. Balma heeft enkele tientallen jaren als tabakspinnerij in Nederland bestaan. Volgens opgave is het bedrijf oorspronkelijk als Wed. Eg. Hennekens in 1867 in Beek opgericht, vervolgens rond 1920/1924 als sigarenfabriek Diadema in Maastricht verdergegaan. Er is nog niet veel over bekend, maar pijpenhistoricus Aad Kleijweg heeft voor zijn collega's en andere liefhebbers al wat onderzoek gedaan. Kijk hier naar zijn oogst:

*PH-AEX
Sopla sigaren reclamevliegtuig uit 1929. De sigarenfabrikant F.M. Houbaer uit Amersfoort beschikte vanaf 1929 enige tijd over een zeerk uniek reclamevliegtuig. Het werd echter tevens gebruikt voor spoedbestellingen over de hele wereld! Zijn achterkleinzoon heeft hiervan een kleine maar leuke homepage gemaakt. www.houbaer.org/Sopla/Index.htm

*Tabaksteelt. Oud tabaksdetaillist de heer J. Jansen uit Deventer heeft nog steeds grote belangstelling voor tabak en de tabaksteelt. Op zijn nieuwe site heeft hij met mooie foto's en illustaties deze interesse vastgelegd. www.tabakinlands.nl

*Pijpmakers in Aarlanderveen (ZH). uit de zogenaamde Groenehart-archieven is dit artikel over het pijpmaken tussen 1700 en 1795 te lezen. https://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/themas/handel-en-nijverheid/tabakspijpenmakers-aarlanderveen

*Sigarenmakersoproer in Aarlanderveen (ZH).  uit de zogenaamde Groenehart-archieven is dit artikel over een oproer uit 1896 te lezen. https://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/themas/handel-en-nijverheid/sigarenmakersoproer-aarlanderveen

*Sigaren-, tabaks- en sigarettenindustrie Beverwijk.  Henk van unen uit Beverwijk heeft een prachtige site gebouwd over de rijke tabakshistorie van zijn stad Beverwijk. Vooral de fabrikanten en broers Majoor hebben vele jaren de scepter gezwaaid en velen vonden werk in deze bedrijfstak. Maar er zijn diverse andere ondernemers actief geweest. De site is zeer netjes verzorgd en rijk geillustreerd, wederom een absolute aanrader en verrijking voor alle betrokkenen en liefhebbers van tabakshistorie! https://sigarenindustriebeverwijk.mysites.nl

*Sigarenfabrieken in Eindhoven. 
Op een nieuw gelanceerde historische site zijn zeer veel facetten te vinden van de brabantse industriestad Eindhoven. Met behulp van materiaal van particulieren groeit deze site snel. Er wordt onder meer aan de onderstaande bedrijven aandacht besteed: Abonné, Bichelaer, Karel 1, Kerssemakers Rath & Co., Mignot & de Block, P. Hoppenbrouwers, J.W.Hoefnagels en Van der Put & de Vlam. Het is een levendige en zich ontwikkelende site die juist door gebruikers voortdurend wordt aangevuld met nieuwe kennis en persoonlijke anekdote's, zoals ook Wikipedia groeit. Interessant is bijvoorbeeld ondermeer de uitgebreide collectie oude fabriekshoofden van het historisch streekarchief Eindhoven die op deze site eveneens ingeplakt en te vinden is.  https://eindhoveninbeeld.nl/

*Ouw Woensel: Sigarenmakers en -fabrikanten in Woensel (Eindhoven). De heer Hans van Melis heeft een zeer gevarieerde site over oud Woensel, nu een stadsdeel van Eindhoven, maar voorheen een zelfstandige gemeente. Deze gemeente was zeer rijk bedeeld met sigarenmakers- en fabrikanten. Hij toont foto's, plattegronden, etc. De moeite waard. In Woensel bestonden onder meer de volgende sigarenfabrikanten: H.J. Vlijmincx, Altinck & Burgers, A. J. Burgers, J.F. van Schaik & comp, Johannes van Gardinge, Johannnes Smulders, Sellevis en Cie, L. Sundermann, Lurmans en Cie, Cornelis van Kemenade, C. Alings, Mariën, Trio de Verening van Nederlandse Sigarenfabrikanten, J.H. Aalfs en J.H. de Jong en Jordaens. www.ouwwoensel.nl 

*Sigarennijverheid in Wychmaal: Hoefnagels en Zn. 
In het kleine Limburgse plaatsje Wychmaal hebben 3 sigarenfabrieken gestaan, waarbij 1832 wordt genoemd op deze site, als eerste oprichtingsdatum, wat op zichzelf weer een behoorlijk vroege oprichtingsdatum in Nederland is. Dit is een pagina tekst op de website van de HEEMKuNDEKRING in Wychmaal (Na de afscheiding van Belgie is Wychmaal in Belgisch Limburg komen liggen).
https://www.heemkundewijchmaal.be/ (klik op de tekst “Wijchmaal in het kort” onder de foto om te kunnen doorklikken naar Sigarennijverheid).

*Web-artikel 'Hoornse Tabakskervers'.
Wederom is via het web een artikel te zien over de rijke Hoornse tabaksnijverheid. Het betreft een artikel uit 1989 van Piet Kistemaker, veel details en mooi geillustreerd. Kijk op zijn site!
www.kistemaker.nl 

*Henri van Abbe Sigarenfabrieken.
In Eindhoven stonden tussen 1908 en 1971 de sigarenfabrieken van Amsterdammer Henri van Abbe. In 1971 brandde de fabriek met zijn gigantische voorraden sigaren en tabak, praktisch tot de grond toe af. Het bedrijf zelf heeft bestaan tussen 1900 en 1975, en is toen in buitenlandse handen overgegaan. Op de bijgevoegde eenvoudige website (maker onbekend) vindt de bezoeker een aantal interessante foto's over deze, op 1 na grootste sigarenfabriek van Nederland. Verdere informatie over fabrikant Van Abbe is in het hieronder genoemde boek van Van Puijenbroek te vinden.
www.xs4all.nl/~yenm/Toenennu/stratum/karel1fabrieken.htm

*PICuS Sigarenkistenfabriek.
Over deze grootste en langsbestaande sigarenkistenfabriek (1883-1993) van Nederland is al eerder een publicatie verschenen, te weten: (' Beginnen in Eindhoven', Allochtoon ondernemersinitiatie in de negentiende eeuw, Dr. F.J.M. van Puijenbroek, 1985, mede tot stand gekomen door de bijdrage van het Antoon Kersten Fonds).
Een oud werknemer van de PICuS heeft zelf een site opgezet met enige historische informatie.
http://picushistorie.emtee.nl/index.htm
www.eindhoven-toen-en-nu.nl/tongelre/picus.htm

*Pool's Tabaksfabriek te Hoorn.
In aansluiting op de website van Sigaerengienietschap Bernardo, heeft ook de Vereniging Oud Hoorn veel aandacht voor de lokale oude bedrijvengeschiedenis. De heer Hillebrand Peerdeman heeft intussen prachtig onderzoekswerk verricht naar de historie van tabaksfabriek T.A. Pool. Op onderstaande website kunt u alles wat hij bijeen heeft gebracht lezen en bekijken. Wederom een pluim richting hem en Hoorn!
www.verenigingoudhoorn.nl/bedrijven/pool/index.php

*De geschiedenis van de sigarenindustrie van Deventer,
wordt door de heer F. Berends in het jaarboek 2002 (16e uitgave) van de Vereniging Oud Deventer in PDF formaat on-line aangeboden. u kunt het makkelijk in Adobe downloaden!
www.deventer.nl/Dwn/DevJaarboek2002.pdf 

*Sigaerengenietschap Bernardo te Hoorn.
Dit 'genootschap' van enkele enthousiaste sigarengenieters heeft zeer serieus de afgelopen 3 jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van 'Sigarenfabriek Bernardo', als ook de algehele Hoornse tabaksgeschiedenis. Op bijzonder creatieve wijze gaat zij met de herontdekte lokale historie om: Historische objecten worden in een Hoorns café (!) in een glasvitrine tentoongesteld, met oud-werknemers en de familie Lieshout (Bernardo-nazaten) is het bedrijfsarchief gered en dit wordt momenteel ook nauwgezet onderzocht. Een eerste publicatie zal mogelijk in 2004 volgen. Last but not least: het sigarengenietschap poogt om in eigen beheer Bernardo-sigaren een tweede leven te geven! Kijkt uzelf op de volgende website
https://bernardo.nl.nu

*Eugene Goulmy & Baar, Koninlijke Nederlandse Sigarenfabrieken te Amsterdam en 's-Hertogenbosch. 
De heer Paul Goulmy heeft in 2003 een website gemaakt met betrekking tot de fascinerende geschiedenis van zijn grootvader en compaan. Daarnaast verleent hij een actieve bijdrage in 's-Hertogenbosch aan de her- en opwaardering van de oude nog bestaande, monumentale sigarenfabriek langs het spoor. Genoemde website is een absoluut summum voor tabakshistorici die bijzonder veel facetten laat zien van het wel en wee van een sigarenfabrikant, zijn familie, de werknemers, het verenigingsleven, fabrieksarchitectuur, vroeg-industriële bedrijfsvoering, sociaal beleid en commercieel beleid (m.n. de toenmalig zeer professionele merknaam-, product- en bedrijfsmarketing!). Ook dit particuliere initiatief verdient bewondering en bijval, waarlijk een uniek voorbeeld hoe iemands persoonlijke nieuwsgierigheid, ongekende dimensies kreeg..........! Nu is het wachten op een prachtig boekwerk!
https://194.109.196.98/~xillion/public/goulmyenbaar/index.php 

*Willem Buys Sigarenfabriek te Valkenswaard.
De heer Sander Neijnens heeft in 2000 een mooi boekwerkje gepubliceerd over de sigarenfabriek van zijn vader Lau Neijnens, kleinzoon van de oprichter. De website is een prachtige weergave van het destijds uitgegeven en inmiddels uitverkochte boekje. Absoluut de moeite waard!
www.cubra.nl/sanderneijnens/welcome.htm