Bibliotheken

Bibliotheken:

* Openbare bibliotheken

* Kamer(s) van Koophandel Nederland als ook de lokale/regionale KvK hebben eigen archieven

* Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, www.kb.nl
Als kenniscentrum heeft de KB ook een samenwerkingsverband met diverse culturele instellingen in Nederland, zoals archieven, musea en andere bibliotheken die hun belangrijkste collecties gezamenlijk in één gezamenlijke website beschikbaar stellen voor onderwijs en onderzoek voor een breed publiek.

De KB heeft al enige tijd de website de delpher geopend waarin o.a. vele miljoenen krantenartikelen in terug te vinden zijn.

Zie: www.geheugenvannederland.nl . Vragen aan de KB zijn er te stellen via  Stel uw vraag of geef ons uw mening

 
* universiteiten en hogescholen
Deze beschikken ook over materiaal, denk bijvoorbeeld aan:
LuW Landbouw universiteit Wageningen, vakgroep tropische teeltgewassen
KuB Katholieke universiteit Brabant, Historisch Archief Bedrijfsgeschiedenis
EuR: Erasmus universiteit Rotterdam, faculteit Economie