Bibliotheken

 
 
 Kamer(s) van Koophandel Nederland als ook de lokale/regionale KvK hebben eigen archieven

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag   www.kb.nl
Als kenniscentrum heeft de KB ook een samenwerkingsverband met diverse culturele instellingen in Nederland, zoals archieven, musea en andere bibliotheken die hun belangrijkste collecties gezamenlijk in één gezamenlijke website beschikbaar stellen voor onderwijs en onderzoek voor een breed publiek.

De KB heeft al enige tijd de website de delpher (www.delpher.nl) geopend waarin o.a. vele miljoenen nartikelen uit kranten, boeken en tijdschriften in terug te vinden zijn. Zie verder: www.geheugenvannederland.nl . 

Universiteiten en hogescholen
Deze beschikken ook over materiaal, denk bijvoorbeeld aan:
LuW Landbouw universiteit Wageningen, vakgroep tropische teeltgewassen
KuB Katholieke universiteit Brabant, Historisch Archief Bedrijfsgeschiedenis
EuR: Erasmus universiteit Rotterdam, faculteit Economie