Archieven

Stads-,  streek- en bedrijfsarchieven

Overheids- en bedrijfsarchieven in Nederland beschikken over zeer veel interessant materiaal. Neem contact op en informeer wat er bekend is. Veel informatie is de laatste jaren vastgelegd op databanken die ook on-line beschikbaar zijn. Wilt u per provincie zoeken, op thema, etc.?


Op www.archiefnet.nl of www.archief.pagina.nl vindt u beslist de informatie die u zoekt!

Voorbeelden hiervan zijn:

RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Beschikt over zeer veel historisch materiaal van de sigarenindustrie in Nederland, waar onder delen van de archieven van de ‘Vereniging van de Nederlandse Sigarenindustrie’ , archiefmateriaal van lokale fabrikanten zoals onder meer Hofnar, Lurmans, Mignot & De Block, en Van der Putt en de Vlam. Tevens beschikt zij over uiteenlopend fotomateriaal en oude briefhoofden van Brabantse sigarenfabrikanten. Kortom, de moeite waard voor een bezoek en veel nader onderzoek!
Raiffeisenstraat 18, Eindhoven, tel. 040-2649940, 


DEN Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen

De Vereniging DIVA is op 1 januari 2007 opgegaan in Erfgoed Nederland.
 


IISG Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis
Eveneens behorend bij het NEHA en DIVA is dit wetenschappelijke instutuut met bijzondere archieven. Onder meer bevindt zich hier een enorme affichescollectie, enige jaren geleden overgebracht vanuit het toen nog bestaande Nederlandse Reclamemuseum.


NEHA Nederlands Economisch-Historisch Archief 

www.neha.nl 

In de Bijzondere collecties van het NEHA bevindt zich een kopie van de Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar (Zeven groot formaat mappen met statistieken per provincie.) Het origineel bevindt zich in het Nationaal Archief te 's-Gravenhage.
Georg Reudink heeft de gegevens uit deze enquete in 1994/1995 in een database ondergebracht. De gegevens uit deze database zijn per provincie als Excel datafile beschikbaar. Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar.


NVBA Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen