x

Doelstellingen SNT

Ontstaan en statuten SNT

De Stichting Nederlandse Tabakshistorie is in februari 2003 te Delft opgericht (KvK Haaglanden, inschrijfnummer 27257351). De aanleiding en motivatie hiervoor zijn als volgt geweest:

Door dit gevoel van ‘iets willen doen’ een serieuze vorm te willen geven, kozen we voor deze stichting en namen daarmee ook een juridische stap die een stuk continuiteit, legitimiteit en deskundigheidsbevordering mogelijk zullen maken. Wij denken zeker niet de waarheid in pacht te hebben, maar zullen ons uiterste best doen op serieuze, verantwoorde maar ook kleurrijke wijzen, de doelstellingen de komende jaren vorm te geven. “Een stichting met een opdracht”, zo zien we dit en wij hopen vele medestanders onder U te zullen vinden! Samenwerking zal uiteindelijk voor iedereen voordelen opleveren.

Onze doelstellingen zijn als volgt vastgelegd in artikel 2 van de oprichtingsakte:

  1. De stichting heeft tot doel: het bestuderen en documenteren van de historie van de Nederlandse tabaksindustrie.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    1. Een bibliotheek samen te stellen van boeken, tijdschriften, brochures, krantenknipsels, advertenties, etc. betreffende het groeiproces, productie, fabricatie, groot- en kleinhandel en consumptie van alle in Nederland verhandelde tabak.
    2. Archiefmateriaal van ondernemingen in de tabak in eigen beheer of in beheer van derden onder te brengen, waardoor het voor iedereen ter inzage is.
    3. Medewerking te verlenen bij, dan wel initiatieven te nemen of opdracht te geven voor en het tot stand komen van tentoonstellingen, die als onderwerp geheel of gedeeltelijk over tabak en/of zijn producten gaan.
    4. Via de website http://www.tabakshistorie.nl donateurs en andere geinteresseerden te informeren over het doen en laten van de stichting.