x

Wat is de SNT?

‘Stichting Nederlandse Tabakshistorie‘
Nederland is rijk aan tabakshistorisch erfgoed, landelijk verspreid en in het bezit van (veelal onbekende) particulieren en instellingen. Daarom is het belangrijk dat informatie en materiaal, dat nú nog vindbaar en bewaard is, ook voor latere generaties zichtbaar blijft. De Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) is ervoor opgericht om deze doelstelling op verschillende wijzen te realiseren.

Wat is tabakshistorisch erfgoed?
Omstreeks 1580 tot heden werden en worden er in Nederland intensief tabaksartikelen geproduceerd en of geconsumeerd. Gedurende vier eeuwen ontstond er een nauwe relatie tussen enerzijds de verwerking van tabak en anderzijds het kopen en genieten daarvan. Deze relatie mondde uit in een fascinerende wereld van boeiende en beeldrijke facetten: monumentale fabrieken, kunstzinnige tabaksreclames, prachtige gebruiksvoorwerpen, kleurrijke sigarenbanden, sigarendozen en -etiketten, vele tientallen meters archiefmateriaal van tabaksfabrikanten, ed. Dit alles tezamen behoort tot het culturele erfgoed van Nederland en is meer dan de moeite waard om gericht te verzamelen, conserveren, ontsluiten en te documenteren.

Hoe te komen tot het actieve beheer hiervan?
De SNT is opgericht om voor iedereen een laagdrempelig aanspreekpunt en platform te zijn, waar interesses en belangen samengebracht kunnen worden. Al het nu nog beschikbare materiaal wil de stichting de komende jaren nader in kaart brengen, zowel de feitelijke informatie, de ‘objecten’ als ook de personen die hiermee verbonden zijn. Kortom; het goed bewaren en toegankelijk maken van ons cultuurhistorisch erfgoed en dit zo veel en breed mogelijk te stimuleren!

Donateurschap en contactopname
Als U zich aangesproken voelt, zelf belangstelling heeft voor de Nederlandse tabakshistorie of beschikt over interessante informatie en materiaal, dan kunt U op verschillende wijzen contact opnemen met onze stichting: schrijven, bellen of E-mailen. U kunt natuurlijk donateur worden en daarmee de SNT ondersteunen. De stichting is volledig afhankelijk van giften en fondswerving.

Eenmalige bijdrage aan deze stichting willen geven?
U bent natuurlijk ook welkom als U als particulier. bedrijf of instelling een eenmalige bijdrage wilt geven. Neem in dat geval altijd persoonlijk contact op met onze voorzitter om Uw wensen en ideeën te bespreken!

Voordelen van donateurschap
U ontvangt daarvoor eenmaal per jaar het Jaarboek SNT met diverse artikelen, reportages en fotografisch materiaal. Sinds januari 2006 is de website uitgebreid en gekoppeld aan de online database 'Gedeponeerde merken' en toegankelijk voor U als donateur. Als actieve donateur bent U natuurlijk dubbel welkom, want door het vormen van werkgroepen krijg eenieder de mogelijkheid eigen kennis en ideeën in te brengen en vorm te geven!

Als particulier betaalt U minimaal € 25.- per jaar. Als bedrijf of instelling betaalt U minimaal € 50.- per jaar. Op de website vindt U daarvoor het online donateurs- en contact-formulier.

Stichting Nederlandse Tabakshistorie: Waarom & voor wie?

Graag leggen wij u als bezoeker op deze plaats uit, wat de achtergronden zijn van onze stichting. Tevens willen wij nog eens kort aangeven wat de ‘diensten’ zijn die u op deze website zult vinden. Mogelijk dat U hierdoor aanleiding ziet met ons contact op te nemen. Dat zouden we zeer op prijs stellen!