Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen
Contact met bestuur SNT

X  Adreswijziging Nederlandese Sigarenwinkeliers Organisatie (NSO)

Per 20 december 2018 is het kantoor van de brancheorganisatie van Leidschendam verhuist naar Zeist.

Nieuwe adres is: Arnhemse Bovenweg 100,  3708 AG Zeist              Postbus 762 3700 AT Zeist  tel. 088 - 0034220

 

 

* Valkerij en Sigarenmakerij Museum – Valkenswaard

De plannen om van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard een Nationaal Sigarenmuseum te maken krijgt steeds meer gestalte. De Stichting Nederlandse Tabakshistorie en het Tabakshistorisch Museum in Delft zijn daar nog steeds nauw bij betrokken. De extra ruimte die men ter beschikking krijgt wordt benut met een aantal thema tentoonstellingen. De sigarenindustrie blijft wel het hoofdthema maar men gaat zeker aandacht schenken aan de belangrijke rol die Nederland gespeeld heeft op de oostkust van Sumatra. Zonder daar de aanzet gegeven te hebben met als pionier Jacobus Nienhuys en de bijzondere kwaliteit van het Deli dekblad, hadden wij als Nederland niet die prominente rol kunnen spelen op sigarengebied nationaal en internationaal. Verdere thema’s zijn de handmatige productie van sigaren, de sociale omstandigheden van sigarenmakers en fabrikanten en die van de zgn. thuiswerkers.

Aandacht wordt er verder ook geschonken aan merken en marketing en de mechanisatie.

Door een grotere bibliotheek samen te stellen en deze open te stellen voor het publiek ontstaat er ook een informatiecentrum voor bezoekers en onderzoekers. Het verder digitaliseren van het vakblad “De Tabaksplant” zal hier zeker aan bijdragen

Tevens heeft het museum een aanvraag  gedaan om als geregistreerd museum verder te gaan. Per 1 juli 2015 is de Museumkaart geldig en zijn er sinds afgelopen augustus pittige gesprekken gaande over collectiebeheer, registratie en het veilig stellen van de collectie. Het museum is tevens al een aantal maanden actief op Facebook en Twitter. Vanaf april 2015 heeft het museum een hoofdsponsor weten aan te trekken, namelijk MCB International BV in Valkenswaard.

* Sigarenindustrie in Limburg

Op verzoek van Jos Engelen en Paul Mennens, beiden betrokken bij het Limburgs tabakshistorisch erfgoed, vond op 27 januari 2015 in Gouda overleg plaatst over welke rol het bestuur van de SNT zou kunnen spelen bij de inventarisatie van de sigarenindustrie in Limburg. Voorafgaand was door het bestuur een grote hoeveelheid documentatie over de sigarenindustrie in Limburg verzameld, gescand en opgestuurd. Ook zijn alle afbeeldingen van door Limburgse sigarenfabrieken gedeponeerde merken gescand en in de database gedeponeerde merken geplaatst. De bedoeling is dat er een publicatie komt in de uitgave een van de delen uit de serie “Prachtig Roermond” .*

*  Databank Tabaksverpakkingen

Regelmatig wordt deze databank uitgebreid met nieuwe verpakkingen dankzij de medewerking van Cees Molendijk en anderer leden. Het streven is uiteraard om zo ver mogelijk te komen, hoever... dat is voor een groot deel afhankelijk van jullie medewerking. Maak een scans van verpakingen uit de iegen collectie en stuur deze op naar Roger van der Sluis

 

* Film SNT in bezit van de film "Toeback" op DVD!

 

De film "Toeback" gaat over de tabaksteelt in Nederland in de jaren 1942/43 rond Rhenen, Druten en Diepenveen en dat van de Diepenveense Tabakscentrale. Tevens laat deze film het de productie in 1946 zien van Sigaren, sigaretten en kerftabak in resp. de sigarenfabriek van Schimmelpennick in Wageningen, de sigarettenfabriek van Turmac in Zevenaar en de kerffabriek van Harms & Harmsen in Deventer.

Met geld van de Nederlandse Vereniging van de Sigarenindustrie, de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie en de Stichting Sigaretten Industrie is deze film door het Filmmuseum in Amsterdam op DVD gezet en later door Ellis Suur en de Historische Vereniging van Diepenveen verder gemonteerd en van muziek en tekst voorzien. Tevens hebben zij, naast de complete versie van 65 minuten ook een verkorte versie van 35 minuten gemaakt. Vooral de korte versie is geschikt om tijdens bijeenkomsten van bv. historische verenigingen, sigarengenootschappen, sociëteiten of bijeenkomsten binnen de tabaksbranche te vertonen. wanneer bovenstaande instanties daar belangstelling voor hebben kunnen zij contact opnemen met een van de bestuursleden.
 

* Cultuur van het pijproken nu ook immaterieel  erfgoed

 

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) maakt bekend dat op maandag 12 oktober de cultuur van het pijproken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst door ondertekening van het officiële certificaat door Cor Crans, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Pijprokers en de heer Arno Brok, burgemeester van Dordrecht.

De cultuur van het pijproken heeft nu een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het samenstellen van deze inventaris vloeit voort uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De samenstelling van de Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en immaterieel Erfgoed.

 

* Verzamelbeurs in utrecht

Voor de datums voor 2020 zie onderstaande website
 
 

Zie: www.verzamelaarsjaarbeurs.

 

* Adressen en internetlinks brancheorganisaties geactualiseerd.

Hoewel er toch regelmatig verbeteringen en aanpassingen op onze website plaatsvinden, willen wij,  u opmerkzaam maken dat onder het hoofdstuk "Branche organisaties binnen de tabaksbranche" vrij veel verbeteringen hebben plaatsgevonden. Waarvan akte.