Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen
Contact met bestuur SNT
 

Nieuwe penningmeester

 

Henk Hazelaar, wonende in Apeldoorn is sinds juni 2020 onze nieuwe penningmeester. Door de bureaucratie bij de INGbank zal hij per 1 juli zijn echter werkzaamheden kunnen oppakken. Hij is te bereiken via het bekende e-mailadres snt.penningmeester@gmail.com

Omdat onze secretaris, na een aantal vruchtbare jaren, zijn functie neerlegt gaat Henk ook de ledenadministratie verzorgen zodat particuliere- en zakelijke donateurs zich bij hem kunnen aan- en afmelden. Het aanmelden kan natuurlijk ook via onze website.

Henk is ook te bereiken op de volgende telefoonnummers, privé: 055 3602406 of mobiel; 06 23523588

 

Nieuwe webmaster

Nu onze website een heel nieuwe facelift gekregen heeft vorig jaar is het ook zaak deze op een professionele manier bij te houden door jullie zoveel mogelijk van nieuwe informatie te voorzien. Wij geven toe, daar hebben we het laatste jaar niet de schoonheidsprijs mee verdiend. Maar……….. in de persoon van Geoffre van Gerven, actief bij het Sigarenmakerijmuseum te Valkenswaard, verwoed verzamelaar op het gebied van oude tabaksreclames en als geen ander behendig met het ontwerpen en beheren van websites, hebben we de goede persoon gevonden die als webmaster onze website gaat voorzien van informatie en wie weet nog overzichtelijker een aantrekkelijker maakt. Hebben jullie wensen of suggesties, hij is te bereiken via geoffrey.van.gerven@gmail.com

Afscheid van Fred Tijmstra als secretaris.

Het is nooit fijn van een goede secretaris afscheid te moeten nemen en als dat samenvalt met de wisselingen van het penningmeesterschap wordt het als bestuur erg lastig, maar jullie hebben Fred’s verhaal gelezen en iedereen zal hem het grootste gelijk van de wereld geven.

Ondanks alle beperkingen blijft hij ambitieus en met onze en zijn hobby bezig. Dan is er helaas geen plaats meer voor het secretariaatschap van de SNT.

Men zegt weleens in de topsport, je moet stoppen op je hoogtepunt. Dat is bij Fred toch wel min of meer het geval.

Door de ziekte van de vorige secretaris liep de overdracht niet op rolletjes. Het kostte Fred veel tijd en energie om er weer structuur in te brengen,het overzichtelijk te maken en naar zijn eigen hand te zetten. Vorige bestuursfuncties zullen hem zeker daarbij geholpen hebben. Fred laat een overzichtelijke en passende administratie achter, waar wij en hopelijk zijn opvolger, blij mee zal zijn. Waar wij heel blij van werden was dat kort na zijn aantreden als secretaris,  hij met het voorstel kwam om een nieuwsbrief regelmatig te laten verschijnen.

Je kan nog zo’’n mooie en goede website hebben, maar contact met de leden door middel van een nieuwsbrief met o.a. bestuursmededelingen, is veel prettiger. Die kreeg nog extra waarde door de historische verhalen die voor 90 procent ook van zijn hand kwamen.

Naast de normale secretariaatswerkzaamheden is een goed vervolg geven aan de continuïteit van de nieuwsbrief onze grootste zorg.

Fred, onze hartelijke dank voor al die jaren dat je het secretariaatsschap uitgeoefend hebt, op een voortreffelijke manier. En het vele en goede werk en tijdwaarmee je ons via de nieuwsbrieven van alle informatie voorzien hebt. Het ga je goed.

Louis Bracco Gartner.

Voorzitter SNT

* Valkerij en Sigarenmakerij Museum – Valkenswaard

De plannen om van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard een Nationaal Sigarenmuseum te maken krijgt steeds meer gestalte. De Stichting Nederlandse Tabakshistorie en het Tabakshistorisch Museum in Delft zijn daar nog steeds nauw bij betrokken. De extra ruimte die men ter beschikking krijgt wordt benut met een aantal thema tentoonstellingen. De sigarenindustrie blijft wel het hoofdthema maar men gaat zeker aandacht schenken aan de belangrijke rol die Nederland gespeeld heeft op de oostkust van Sumatra. Zonder daar de aanzet gegeven te hebben met als pionier Jacobus Nienhuys en de bijzondere kwaliteit van het Deli dekblad, hadden wij als Nederland niet die prominente rol kunnen spelen op sigarengebied nationaal en internationaal. Verdere thema’s zijn de handmatige productie van sigaren, de sociale omstandigheden van sigarenmakers en fabrikanten en die van de zgn. thuiswerkers.

Aandacht wordt er verder ook geschonken aan merken en marketing en de mechanisatie.

Door een grotere bibliotheek samen te stellen en deze open te stellen voor het publiek ontstaat er ook een informatiecentrum voor bezoekers en onderzoekers. Het verder digitaliseren van het vakblad “De Tabaksplant” zal hier zeker aan bijdragen

Tevens heeft het museum een aanvraag  gedaan om als geregistreerd museum verder te gaan. Per 1 juli 2015 is de Museumkaart geldig en zijn er sinds afgelopen augustus pittige gesprekken gaande over collectiebeheer, registratie en het veilig stellen van de collectie. Het museum is tevens al een aantal maanden actief op Facebook en Twitter. Vanaf april 2015 heeft het museum een hoofdsponsor weten aan te trekken, namelijk MCB International BV in Valkenswaard.

*  Databank Tabaksverpakkingen

Regelmatig wordt deze databank uitgebreid met nieuwe verpakkingen dankzij de medewerking van Cees Molendijk en anderer leden. Het streven is uiteraard om zo ver mogelijk te komen, hoever... dat is voor een groot deel afhankelijk van jullie medewerking. Maak een scans van verpakingen uit de iegen collectie en stuur deze op naar Roger van der Sluis

 

* Film SNT in bezit van de film "Toeback" op DVD!

 

De film "Toeback" gaat over de tabaksteelt in Nederland in de jaren 1942/43 rond Rhenen, Druten en Diepenveen en dat van de Diepenveense Tabakscentrale. Tevens laat deze film het de productie in 1946 zien van Sigaren, sigaretten en kerftabak in resp. de sigarenfabriek van Schimmelpennick in Wageningen, de sigarettenfabriek van Turmac in Zevenaar en de kerffabriek van Harms & Harmsen in Deventer.

Met geld van de Nederlandse Vereniging van de Sigarenindustrie, de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie en de Stichting Sigaretten Industrie is deze film door het Filmmuseum in Amsterdam op DVD gezet en later door Ellis Suur en de Historische Vereniging van Diepenveen verder gemonteerd en van muziek en tekst voorzien. Tevens hebben zij, naast de complete versie van 65 minuten ook een verkorte versie van 35 minuten gemaakt. Vooral de korte versie is geschikt om tijdens bijeenkomsten van bv. historische verenigingen, sigarengenootschappen, sociëteiten of bijeenkomsten binnen de tabaksbranche te vertonen. wanneer bovenstaande instanties daar belangstelling voor hebben kunnen zij contact opnemen met een van de bestuursleden.
 

* Cultuur van het pijproken nu ook immaterieel  erfgoed

 

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) maakt bekend dat op maandag 12 oktober de cultuur van het pijproken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst door ondertekening van het officiële certificaat door Cor Crans, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Pijprokers en de heer Arno Brok, burgemeester van Dordrecht.

De cultuur van het pijproken heeft nu een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het samenstellen van deze inventaris vloeit voort uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De samenstelling van de Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en immaterieel Erfgoed.

 

* Verzamelbeurs in utrecht

Voor de datums voor 2020 zie onderstaande website
 
 

Zie: www.verzamelaarsjaarbeurs.

 

* Adressen en internetlinks brancheorganisaties geactualiseerd.

Hoewel er toch regelmatig verbeteringen en aanpassingen op onze website plaatsvinden, willen wij,  u opmerkzaam maken dat onder het hoofdstuk "Branche organisaties binnen de tabaksbranche" vrij veel verbeteringen hebben plaatsgevonden. Waarvan akte.