Film SNT in bezit van de film "Toeback" op DVD!

Film SNT in bezit van de film "Toeback" op DVD!

De film "Toeback" gaat over de tabaksteelt in Nederland in de jaren 1942/43 rond Rhenen, Druten en Diepenveen en dat van de Diepenveense Tabakscentrale. Tevens laat deze film het de productie in 1946 zien van Sigaren, sigaretten en kerftabak in resp. de sigarenfabriek van Schimmelpennick in Wageningen, de sigarettenfabriek van Turmac in Zevenaar en de kerffabriek van Harms & Harmsen in Deventer.

Met geld van de Nederlandse Vereniging van de Sigarenindustrie, de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie en de Stichting Sigaretten Industrie is deze film door het Filmmuseum in Amsterdam op DVD gezet en later door Ellis Suur en de Historische Vereniging van Diepenveen verder gemonteerd en van muziek en tekst voorzien. Tevens hebben zij, naast de complete versie van 65 minuten ook een verkorte versie van 35 minuten gemaakt. Vooral de korte versie is geschikt om tijdens bijeenkomsten van bv. historische verenigingen, sigarengenootschappen, sociëteiten of bijeenkomsten binnen de tabaksbranche te vertonen. wanneer bovenstaande instanties daar belangstelling voor hebben kunnen zij contact opnemen met een van de bestuursleden.