Tijdlijn

oktober 1492

Ontdekking van Amerika door Columbus

Ontdekking van Amerika door Columbus waarmee de westerse wereld voor het eerst in aanraking komt met tabak.

<p>Ontdekking van Amerika door Columbus waarmee de westerse wereld voor het eerst in aanraking komt met tabak.</p>
januari 1554

Dodonaeus, plantkundige en arts

Dodonaeus, plantkundige en arts uit de Zuidelijke Nederlanden, schrijft in zijn Cruydeboeck over het bilzekruid uit Peru waarmee hij de tabak bedoelde die in de apotheek thuis hoorde vanwege zijn geneeskundige eigenschappen. Het reinigde namelijk de wonden en zweren, nam de hoest weg en hielp bij kortademigheid. Toch was het oppassen geblazen want men kon er slaperig, dronken of krankzinnig van worden.

<p>Dodonaeus, plantkundige en arts uit de Zuidelijke Nederlanden, schrijft in zijn Cruydeboeck over het bilzekruid uit Peru waarmee hij de tabak bedoelde die in de apotheek thuis hoorde vanwege zijn geneeskundige eigenschappen. Het reinigde namelijk de wonden en zweren, nam de hoest weg en hielp bij kortademigheid. Toch was het oppassen geblazen want men kon er slaperig, dronken of krankzinnig van worden.</p>
januari 1559

De Franse gezant in Lissabon,

De Franse gezant in Lissabon, Jean Nicot, rapporteert uitgebreid aan de Franse koning over het kruid tabak en het snuiven daarvan. Het snuiven van tabak blijkt een goed middel tegen migraine te zijn waaraan de koningin Catharine de Medici lijdt.

<p>De Franse gezant in Lissabon, Jean Nicot, rapporteert uitgebreid aan de Franse koning over het kruid tabak en het snuiven daarvan. Het snuiven van tabak blijkt een goed middel tegen migraine te zijn waaraan de koningin Catharine de Medici lijdt.</p>
januari 1586

De Delftse stadsgeneesheer

De Delftse stadsgeneesheer Gerardus van der Meer signaleert dat Hollandse en Engelse studenten in Londen de aandacht trekken door te roken uit stenen pijpjes. Tevens schrijft hij aan zijn studiegenoot Johannes Neander, arts, filosoof en dichter, inmiddels in Berlijn wonend, dat het roken op hem en slechte invloed heeft.

januari 1607

De eerste pijpmakers in Nederland

De eerste pijpmakers, afkomstig uit Engeland , vestigen zich in Amsterdam.

januari 1610

Veere is de eerste plaats

Veere is de eerste plaats in Nederland waar tabak wordt geteeld. Dit wordt bevestigd door de Middelburgse arts Casper Pelletier in zijn flora van wilde en geteelde planten.

<p>Veere is de eerste plaats in Nederland waar tabak wordt geteeld. Dit wordt bevestigd door de Middelburgse arts Casper Pelletier in zijn flora van wilde en geteelde planten.</p>
januari 1617

William Baernelts

William Baernelts vestigt zich als eerste pijpmaker in Gouda.

januari 1629

In Gouda krijgen de pijpmakers

In Gouda krijgen de pijpmakers wettelijke bescherming van hun merken. De magistraat van Gouda legt zes gulden boete en verbeurdverklaring op voor onrechtmatig gemaakte pijpen. Pijpen dus met het merk van een andere pijpenmaker.
januari 1639

Thomas Bartholin (1616-1680)

Thomas Bartholin (1616-1680) publiceert na zijn studie in Leiden in zijn werk "Clyster ex Tobaco et pro eo instrumemtum novum" de oudst bekende nauwkeurige omschrijving van de tabaksrookklisteer.

<p>Thomas Bartholin (1616-1680) publiceert na zijn studie in Leiden in zijn werk "Clyster ex Tobaco et pro eo instrumemtum novum" de oudst bekende nauwkeurige omschrijving van de tabaksrookklisteer.</p>
april 1656

Gorinchem - pijpmakersgilde

Gorinchem krijgt als eerste in Nederland zijn pijpmakersgilde. Gouda, Leiden en Schoonhoven volgen later.

januari 1750

Rond 1750 beleefde de Goudse

Rond 1750 beleefde de Goudse pijpenindustrie zijn grootste bloei waarbij meer dan 7000 personen hun brood verdienden met de pijpenindustrie.

<p>Rond 1750 beleefde de Goudse pijpenindustrie zijn grootste bloei waarbij meer dan 7000 personen hun brood verdienden met de pijpenindustrie.</p>
januari 1750

Ontstaan van de Koffie-, thee

Ontstaan van de Koffie-, thee en tabakfabriek J. & A.C. van Rossum door Adriaan van Rossem aan de Hoogstraat in Rotterdam

<p>Ontstaan van de Koffie-, thee en tabakfabriek J. & A.C. van Rossum door Adriaan van Rossem aan de Hoogstraat in Rotterdam</p>
januari 1753

Egberts Douwes en zijn vrouw

Egberts Douwes en zijn vrouw Akke Thijsse beginnen aan de Midstraat in Joure met een winkeltje in koffie, thee en tabak, en leggen daarmee de basis voor wat later zou uitgroeien tot een multinational op tabaksgebied.

<p>Egberts Douwes en zijn vrouw Akke Thijsse beginnen aan de Midstraat in Joure met een winkeltje in koffie, thee en tabak, en leggen daarmee de basis voor wat later zou uitgroeien tot een multinational op tabaksgebied.</p>
januari 1770

Nederlands eerste tabaks- sigarenfabriek

Nederlands eerste tabaks- sigarenfabriek start aan de Oude Delft in Delft, namelijk die van A. Hillen en zou tot 1938 bestaan.

<p>Nederlands eerste tabaks- sigarenfabriek start aan de Oude Delft in Delft, namelijk die van A. Hillen en zou tot 1938 bestaan.</p>
januari 1776

Snuifmolen "de Lelie"

Snuifmolen "de Lelie" komt in bedrijf en staat tot op heden nog steeds aan de Kralingse Zoom te Rotterdam

<p>Snuifmolen "de Lelie" komt in bedrijf en staat tot op heden nog steeds aan de Kralingse Zoom te Rotterdam</p>
januari 1779

Dirk Goedewaagen (Gouda)

Dirk Goedewaagen (Gouda) legt zijn meesterproef pijpmaker af en legt daarmee de basis voor de grootste Nederlandse pijpenfabriek, die zes generaties lang binnen de familie zou blijven. Hij betaalde 36 gulden als inleggeld.

<p>Dirk Goedewaagen (Gouda) legt zijn meesterproef pijpmaker af en legt daarmee de basis voor de grootste Nederlandse pijpenfabriek, die zes generaties lang binnen de familie zou blijven. Hij betaalde 36 gulden als inleggeld.</p>
oktober 1782

Johannes van Nelle

Johannes van Nelle en zijn vrouw Henrica Brand krijgen toestemming om zich in Rotterdam te vestigen. Henrica Brand, de latere "Weduwe", ontpopt zich als de eigenlijke grondlegster van de firma De Erven de Wed. J. van Nelle. Zij beginnen hun winkel in koffie, thee, tabak en snuif aan de Leuvehaven.

<p>Johannes van Nelle en zijn vrouw Henrica Brand krijgen toestemming om zich in Rotterdam te vestigen. Henrica Brand, de latere "Weduwe", ontpopt zich als de eigenlijke grondlegster van de firma De Erven de Wed. J. van Nelle. Zij beginnen hun winkel in koffie, thee, tabak en snuif aan de Leuvehaven.</p>
januari 1794

Start Justus van Maurik

Justus van Maurik start zijn sigarenfabriek aan het Damrak te Amsterdam.

<p>Justus van Maurik start zijn sigarenfabriek aan het Damrak te Amsterdam.</p>
mei 1819

Meindert Niemeyer

Meindert Niemeyer (geb. 5 februari 1793) begint zijn tabakswinkel en grossierderij in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Th. Niemeyer zal later uitgroeien tot een firma van wereldnaam op het gebied van pijptabak en kerftabak (shag).

<p>Meindert Niemeyer (geb. 5 februari 1793) begint zijn tabakswinkel en grossierderij in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Th. Niemeyer zal later uitgroeien tot een firma van wereldnaam op het gebied van pijptabak en kerftabak (shag).</p>
januari 1826

Pantaleon Gerhard Coenraad Hajenius

Pantaleon Gerhard Coenraad Hajenius vestigt zich in Amsterdam en verkoopt zijn eerste sigaren vanuit hotel ''De Rijnstroom'' op de Vijgendam te Amsterdam.

<p>Pantaleon Gerhard Coenraad Hajenius vestigt zich in Amsterdam en verkoopt zijn eerste sigaren vanuit hotel ''De Rijnstroom'' op de Vijgendam te Amsterdam.</p>
januari 1826

De Duitser Johann Wilke Lehmkuhl

De Duitser Johann Wilke Lehmkuhl begint in Kampen een sigarenfabriek hetgeen zal leiden tot een belangrijke ontwikkeling van Kampen als sigarenstad.

<p>De Duitser Johann Wilke Lehmkuhl begint in Kampen een sigarenfabriek hetgeen zal leiden tot een belangrijke ontwikkeling van Kampen als sigarenstad.</p>
oktober 1836

"Van Vreumingen" te Gouda

Oprichting van de sigarenfabriek Van Vreumingen op de bovenverdieping van het pand in de Wijdstraat 20 te Gouda. Op dit adres is nog steeds de tabaksspeciaalzaak Van Vreumingen gevestigd en heeft nog de uitstraling van vroeger.

<p>Oprichting van de sigarenfabriek Van Vreumingen op de bovenverdieping van het pand in de Wijdstraat 20 te Gouda. Op dit adres is nog steeds de tabaksspeciaalzaak Van Vreumingen gevestigd en heeft nog de uitstraling van vroeger.</p>
januari 1839

Oprichting van het familiebedrijf Bloemen,

Oprichting van het familiebedrijf Bloemen, die in 2001 fuseerden met Heupink & Reinders waardoor Heupink & Bloemen ontstond in Ootmarsum.

januari 1845

De eerste pakken Java-tabak

De eerste pakken Java-tabak worden in Rotterdam en later Amsterdam per inschrijving verkocht. Dit betreft de oogst van 1843/44. Aangeboden werden circa 17.000 pakken.

<p>De eerste pakken Java-tabak worden in Rotterdam en later Amsterdam per inschrijving verkocht. Dit betreft de oogst van 1843/44. Aangeboden werden circa 17.000 pakken.</p>
januari 1847

C.J. Boele start met zijn

C.J. Boele start met zijn zoon Willem Gerrit hun sigarenfabriek in Kampen, die zal uitgroeien tot de grootste van Kampen en een van de bekendste van Nederland met o.a. het merk Uiltje.

<p>C.J. Boele start met zijn zoon Willem Gerrit hun sigarenfabriek in Kampen, die zal uitgroeien tot de grootste van Kampen en een van de bekendste van Nederland met o.a. het merk Uiltje.</p>
juni 1858

A.J. Mignot en A.A.M. de

A.J. Mignot en A.A.M. de Block starten de later zeer succesvolle sigarenfabriek van Mignot & De Block in Woensel, door Eindhoven in 1920 geannexeerd, aan de Kanaalstraat.

<p>A.J. Mignot en A.A.M. de Block starten de later zeer succesvolle sigarenfabriek van Mignot & De Block in Woensel, door Eindhoven in 1920 geannexeerd, aan de Kanaalstraat.</p>
juli 1863

Jacob Nienhuys, mede grondlegger van

Jacob Nienhuys, mede grondlegger van de Deli-Mij., zette voor het eerst voet in Deli op Oostkust van Sumatra en kreeg van de Sultan van Deli zoveel grond ter beschikking als hij wilde voor de tabaksteelt. Daarmee werd een aanzet gegeven tot de grootschalige productie van het bekende Deli-dekblad en de populariteit van de Nederklandse sigaar wereldwijd.

<p>Jacob Nienhuys, mede grondlegger van de Deli-Mij., zette voor het eerst voet in Deli op Oostkust van Sumatra en kreeg van de Sultan van Deli zoveel grond ter beschikking als hij wilde voor de tabaksteelt. Daarmee werd een aanzet gegeven tot de grootschalige productie van het bekende Deli-dekblad en de populariteit van de Nederklandse sigaar wereldwijd.</p>
januari 1864

De eerste pakken Sumatra tabak,

De eerste pakken Sumatra tabak, 50 stuks met een opbrengst van 48 cent per pond oogst 1864, worden per ischrijving in Rotterdam verkocht. Vanaf 1869 werden de eerste pakken Sumatra tabak, 3523 stuks, ook in Amsterdam per inschrijving verkocht.
januari 1865

De sigarenfabriek Boele in Kampen

De sigarenfabriek Boele in Kampen wordt als eerste sigarenfabriek benoemd tot Hofleverancier en mag dus voortaan het predikaat "Koninklijk" voeren.
augustus 1865

Louis Dobbelmann wordt eigenaar

Louis Dobbelmann wordt eigenaar van de firma Van Woerden en Co. aan de Hoogstraat in Rotterdam en legt daarmee de basis voor de later nationaal en internationaal bekende tabaksfabriek van Louis Dobbelmann N.V.

<p>Louis Dobbelmann wordt eigenaar van de firma Van Woerden en Co. aan de Hoogstraat in Rotterdam en legt daarmee de basis voor de later nationaal en internationaal bekende tabaksfabriek van Louis Dobbelmann N.V.</p>
november 1869

Oprichting van de N.V. Deli

Oprichting van de N.V. Deli Maatschappij door Jacobus Nienhuys, P.W. Janssen en J.T. Cremer met behulp van de Ned. Handels Mij. gevestigd te Rotterdam. De Deli-Mij. zou, mede door diverse overnames, de grootste en belangrijkste tabaksmaatschappij worden op de Oostkust van Sumatra.

<p>Oprichting van de N.V. Deli Maatschappij door Jacobus Nienhuys, P.W. Janssen en J.T. Cremer met behulp van de Ned. Handels Mij. gevestigd te Rotterdam. De Deli-Mij. zou, mede door diverse overnames, de grootste en belangrijkste tabaksmaatschappij worden op de Oostkust van Sumatra.</p>
februari 1873

Oprichting van de Deli-Batavia Maatschappij

Oprichting van de Deli-Batavia Maatschappij te Batavia. Behoorde tot de grote vijf tabaksmaatschappijen op de Oostkust van Sumtra.

<p>Oprichting van de Deli-Batavia Maatschappij te Batavia. Behoorde tot de grote vijf tabaksmaatschappijen op de Oostkust van Sumtra.</p>
januari 1874

Invoering van de kinderwet.

Invoering van de kinderwet. De wet verbiedt kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Voor de sigarenbranche had dat verstrekkende gevolgen.

april 1875

Oprichting van de Tabak Maatschappij Arensburg

Oprichting van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Deze komt voort uit de 'Associatie' en begint met een kapitaal van een miljoen gulden verdeeld over 100 aandelen van 10.000 gulden. Initiatiefnemer en directeur is Pieter van den Arend. Mede-directeur wordt zijn zoon Martinus Gerardus van den Arend. Zij namen 7000 bouws grond over van de 'Associatie'. 

<p>Oprichting van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Deze komt voort uit de 'Associatie' en begint met een kapitaal van een miljoen gulden verdeeld over 100 aandelen van 10.000 gulden. Initiatiefnemer en directeur is Pieter van den Arend. Mede-directeur wordt zijn zoon Martinus Gerardus van den Arend. Zij namen 7000 bouws grond over van de 'Associatie'. </p>
januari 1880

Oprichting van Gestel

Oprichting van drukkerij Gestel BV.,  leverancier van verpakkingen voor sigaren en productie van sigarenbanden(tjes) en kistetiketten. Gestel BV. zou later worden overgenomen door Drukkerij Vrijdag BV. 

<p style="margin-bottom:15px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><font size="2"><font color="#604f23"><font face="Segoe UI"><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:#604f23">Oprichting van drukkerij Gestel BV., </span></span></span></font></font></font><font color="#604f23"><font face="Segoe UI"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:#604f23"> leverancier van verpakkingen voor sigaren</span></span></font></font><font color="red"><font face="Segoe UI"> </font></font><font color="#604f23"><font face="Segoe UI"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:#604f23">en productie van sigarenbanden(tjes) en kistetiketten. Gestel BV. zou later </span></span></font></font><font color="#604f23"><font face="Segoe UI"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:#604f23">worden overgenomen door </span></span></font></font><font color="#604f23"><font face="Segoe UI"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:#604f23">Drukkerij Vrijdag BV. </span></span></font></font></span></span></span></p>
januari 1880

Ontstaan de bekende sigarenfabriek van

Ontstaan van de bekende sigarenbriek van Hofnar in Valkenswaard. De rechtsvoorganger van de Hofnar Sigarenfabrieken begon in 1880 toen in Valkenswaard Jacobus Heesterbeek een sigarenfabriekje oprichtte. Dit nadat hij onenigheid met zijn vorige werkgever, de Texas sigarenfabrieken van Hoekx en Maas, kreeg.

<p>Ontstaan van de bekende sigarenbriek van Hofnar in Valkenswaard. De rechtsvoorganger van de Hofnar Sigarenfabrieken begon in 1880 toen in Valkenswaard Jacobus Heesterbeek een sigarenfabriekje oprichtte. Dit nadat hij onenigheid met zijn vorige werkgever, de Texas sigarenfabrieken van Hoekx en Maas, kreeg.</p>
april 1880

De eerste grote stakingen

De eerste grote stakingen onder sigarenmakers vind plaats. 1500 van hen komen zonder werk en wekelijks worden 5 miljoen sigaren minder geproduceerd. De fabrikanten komen als overwinnaars uit de strijd. De in 1871 opgerichte Nederlandse Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond wordt weer opgeheven.

januari 1883

J. Bruning & Zn.

J. Bruning & Zn. start met de Picus houthandel in Eindhoven die de grootste en langst bestaande fabriek zou worden voor het vervaardigen van sigarenkisten en sigarenvomen.

<p>J. Bruning & Zn. start met de Picus houthandel in Eindhoven die de grootste en langst bestaande fabriek zou worden voor het vervaardigen van sigarenkisten en sigarenvomen.</p>
januari 1885

De eerste Nederlandse sigarettenfabriek

De eerste Nederlandse sigarettenfabriek in Nederland wordt door J. van Kerckhof in de Spuistraat in Amsterdam geopend.

<p>De eerste Nederlandse sigarettenfabriek in Nederland wordt door J. van Kerckhof in de Spuistraat in Amsterdam geopend.</p>
januari 1887

Jochem van Schuppen

Jochem van Schuppen begint in Veenendaal een tabakskerverij. Hij gaat later over op het maken van sigaren waarmee de basis gelegd wordt voor de later bekende Ritmeester sigaren.

<p>Jochem van Schuppen begint in Veenendaal een tabakskerverij. Hij gaat later over op het maken van sigaren waarmee de basis gelegd wordt voor de later bekende Ritmeester sigaren.</p>
januari 1887

Goulmy & Baar

In Amsterdam vestigd zich de sigarenfabriek van Goulmy & Baar die later in Den Bosch een groot en fraai pand zou betrekken. De fabriek werd in 1927 overgenomen door Willem II.

<p>In Amsterdam vestigd zich de sigarenfabriek van Goulmy & Baar die later in Den Bosch een groot en fraai pand zou betrekken. De fabriek werd in 1927 overgenomen door Willem II.</p>
januari 1889

Verdere groei van Schuppen

Nadat ook de broer van Jochem van Schuppen, Marinus van Schuppen, in het bedrijf actief wordt, wordt de firma Gebr. Van Schuppen's Tabak- en Sigarenfabriek 'De Nijverheid' gesticht. Het familiebedrijf zou in verschillende vestigingen de bekende merken, Ritmeester, Panter en Schimmelpennick op de markt brengen.

januari 1894

Smit & ten Hove - Kampen

Oprichting van de sigarenfabriek Smit & ten Hove in Kampen, bekend van het merk Balmoral. Neemt later het merk Huifkar over en wordt daarna door Douwe Egberts overgenomen.

<p>Oprichting van de sigarenfabriek Smit & ten Hove in Kampen, bekend van het merk Balmoral. Neemt later het merk Huifkar over en wordt daarna door Douwe Egberts overgenomen.</p>
januari 1899

Hubertus Josephus van Susante

Hubertus Josephus van Susante begint in Boxtel een sigarenfabriek, genaamd Firma H. Jos van Susante. De fabrikant van het bekende merk Elisabeth Bas.

<p>Hubertus Josephus van Susante begint in Boxtel een sigarenfabriek, genaamd Firma H. Jos van Susante. De fabrikant van het bekende merk Elisabeth Bas.</p>
januari 1900

Henri van Abbe,

Henri van Abbe, met het bekende merk Karel I, vestigt zijn sigarenfabriek in Amsterdam maar verplaatst deze in 1908 naar Eindhoven. De fabriek zou de grootste in Nederland worden met haast 3000 werknemers. Henri van Abbe is oprichter van het in 1936 geopende Abbe Museum, ook te Eindhoven.

<p>Henri van Abbe, met het bekende merk Karel I, vestigt zijn sigarenfabriek in Amsterdam maar verplaatst deze in 1908 naar Eindhoven. De fabriek zou de grootste in Nederland worden met haast 3000 werknemers. Henri van Abbe is oprichter van het in 1936 geopende Abbe Museum, ook te Eindhoven.</p>
mei 1904

Oprichting van de Agio-sigarenfabriek

Oprichting van de Agio-sigarenfabriek te Duizel door Jacques Wintermans (1880 - 1953). Een van de grootste en laatst overgebleven sigarenfabriek met volledig Nederlands kapitaal.

<p>Oprichting van de Agio-sigarenfabriek te Duizel door Jacques Wintermans (1880 - 1953). Een van de grootste en laatst overgebleven sigarenfabriek met volledig Nederlands kapitaal.</p>
oktober 1906

Oprichting van de British American

Oprichting van de British American Tobacco Company (B.A.T.). Speciaal opgericht voor het Europese continent door American Tobacco en Imperial Tobacco Compagnie. Vestigden zich eerst op diverse locaties in Rotterdam maar vanaf 1920 definitief in Amsterdam.

<p>Oprichting van de British American Tobacco Company (B.A.T.). Speciaal opgericht voor het Europese continent door American Tobacco en Imperial Tobacco Compagnie. Vestigden zich eerst op diverse locaties in Rotterdam maar vanaf 1920 definitief in Amsterdam.</p>
januari 1907

Oprichting Verbond van Vereeniging

Oprichting Verbond van Vereeniging van Sigarenfabrikanten in Nederland te Utrecht op initiatief van de heer A.M. Hioolen.

juni 1907

Eerste vakblad De Sigarenwinkelier,

Eerste uitgave van De Sigarenwinkelier, orgaan der Nederlandsche Vereeniging van Sigarenwinkeliers onder redactie van V. Augspurg. Verscheen toen één keer per week. Eindigden (onder deze naam) als twee-wekelijks blad in 1939.

<p>Eerste uitgave van De Sigarenwinkelier, orgaan der Nederlandsche Vereeniging van Sigarenwinkeliers onder redactie van V. Augspurg. Verscheen toen één keer per week. Eindigden (onder deze naam) als twee-wekelijks blad in 1939.</p>
augustus 1907

Rotterdamse sigarenwinkeliers

Rotterdamse sigarenwinkeliers houden hun oprichtingsvergadering en zijn daarmee de eerste afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van Sigarenwinkeliers.

januari 1908

De firma P. Goedewaagen

De firma P. Goedewaagen & Zoon krijgt het predikaat "Koninklijke" op grond van kwaliteit en traditie van het maken van kleipijpen en het betrekken een nieuw pand in Gouda.

november 1914

Minister Treub van Financiën

Minister Treub van Financiën benoemt een commissie met de opdracht een wetsontwerp betreffende de heffing van een tabaksbelasting op te stellen. Dit was de aanzet tot de bekende Tabakswet van 1921.

januari 1915

A. Broches en Co.

A. Broches en Co. vestigt zich als sigarettenfabriek in Amsterdam aan de Prinsengracht 13-15. De fabriek wordt in 1954 door de Laurens overgenomen.

<p>A. Broches en Co. vestigt zich als sigarettenfabriek in Amsterdam aan de Prinsengracht 13-15. De fabriek wordt in 1954 door de Laurens overgenomen.</p>
januari 1915

P.G.C. Hajenius

P.G.C. Hajenius vestigt zich in het pand Rokin 92- 96 en zal uitgroeien tot de meest gerenommeerde sigarenspeciaalzaak van Europa.

<p>P.G.C. Hajenius vestigt zich in het pand Rokin 92- 96 en zal uitgroeien tot de meest gerenommeerde sigarenspeciaalzaak van Europa.</p>
januari 1916

Oprichting van de 'Victoria' Egyptische

Oprichting van de 'Victoria' Egyptische Sigaretten Maatschappij aan de Admiraliteitskade te Rotterdam. Miss Blanche werd hun bekendste merk. De B.A.T. nam, na een lange strijd, het bedrijf op 30 september 1934 over.

<p>Oprichting van de 'Victoria' Egyptische Sigaretten Maatschappij aan de Admiraliteitskade te Rotterdam. Miss Blanche werd hun bekendste merk. De B.A.T. nam, na een lange strijd, het bedrijf op 30 september 1934 over.</p>
juni 1916

Oprichting Willem II

Oprichting door Hendrik Kersten van de sigarenfabriek H. Kersten en Co., die niet veel later beroemd zou worden als de Willem II sigarenfabrieken. Naast Karel I en Ritmeester een van de grootste sigarenfabrieken van Nederland.

<p>Oprichting door Hendrik Kersten van de sigarenfabriek H. Kersten en Co., die niet veel later beroemd zou worden als de Willem II sigarenfabrieken. Naast Karel I en Ritmeester een van de grootste sigarenfabrieken van Nederland.</p>
november 1916

Oprichting van W. Pronk

Oprichting van W. Pronk, Importeur van tabaksfabrikaten, door Willem Pronk op 19-jarige leeftijd. Na Amsterdam nu gevestigd in Diemen.

januari 1917

Vier fabrieken

Vier fabrieken treden toe tot de N.V. Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken (VHS), te weten de N.V. v.h. Gebr. Claassen, de N.V. Sigaren- en Cigarillofabriek v.h. F.M. Houbaer, de Sigarenfabriek v.h. F.M. Cornelis Laan en The Arovana Cigarette Manufacturing Company.

februari 1917

Oprichting van het Rijksbureau

Oprichting van het Rijksbureau voor Tabak (R.T.B.). Dit bureau krijgt grote bevoegdheden en neemt tal van maatregelingen ter bescherming van de tabaksindustrie en de binnenlandse markt.

januari 1919

Oprichting ""Havana" - van der Donk

Oprichting van de sigarenfabriek "Havana" door A.W. Smits te Culemborg. Midden jaren 70 ging de fabriek Van der Donk sigaren heten waar tot de dag van vandaag sigaren nog met de hand gemaakt worden.

<p>Oprichting van de sigarenfabriek "Havana" door A.W. Smits te Culemborg. Midden jaren 70 ging de fabriek Van der Donk sigaren heten waar tot de dag van vandaag sigaren nog met de hand gemaakt worden.</p>
maart 1919

Turmac - Zevenaar

Koningin Wilhelmina verleent toestemming tot het oprichten van de Turkish Macedonian Tobacco Company (Turmac) in Arnhem door Kiazim Enim. De fabriek wordt in Zevenaar gevestigd. In de fabriek was een vaste tentoonstelling van de beroemde Peter Stuyvesant Collectie die zou uitgroeien tot 900 werken. Alex Orlow was de grote animator van de P.S. Collectie. In 1972 ging Turmac deel uitmaken van het Rothmans-concern onderdeel van de Rembrandt Groep. De Turmac werd in 1999 overgenomen door de B.A.T. De vestiging in Zevenaar werd in 2008 gesloten.

<p>Koningin Wilhelmina verleent toestemming tot het oprichten van de Turkish Macedonian Tobacco Company (Turmac) in Arnhem door Kiazim Enim. De fabriek wordt in Zevenaar gevestigd. In de fabriek was een vaste tentoonstelling van de beroemde Peter Stuyvesant Collectie die zou uitgroeien tot 900 werken. Alex Orlow was de grote animator van de P.S. Collectie. In 1972 ging Turmac deel uitmaken van het Rothmans-concern onderdeel van de Rembrandt Groep. De Turmac werd in 1999 overgenomen door de B.A.T. De vestiging in Zevenaar werd in 2008 gesloten.</p>
mei 1921

Aanvaarding van de nieuwe tabakswet.

Aanvaarding van de nieuwe tabakswet. Alleen winkeliers met een tabaksvergunning mogen tabaksfabrikaten verkopen. Banderrollen stelsel wordt ingevoerd en diverse andere regels worden van kracht.

<p>Aanvaarding van de nieuwe tabakswet. Alleen winkeliers met een tabaksvergunning mogen tabaksfabrikaten verkopen. Banderrollen stelsel wordt ingevoerd en diverse andere regels worden van kracht.</p>
juni 1921

Ontstaan van Ed. Laurens

Ontstaan van de N.V. Hollandsche Maatschappij tot Exploitatie van Sigarettenfabrieken Ed. Laurens "Le Khedive" aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De latere fabrikant van het bekende merk Caballero.

<p>Ontstaan van de N.V. Hollandsche Maatschappij tot Exploitatie van Sigarettenfabrieken Ed. Laurens "Le Khedive" aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De latere fabrikant van het bekende merk Caballero.</p>
april 1922

Oprichting A. Batschari

Oprichting van de sigarettenfabriek A. Batschari aan de Rijkswijkseweg 23 te Den Haag. Deze zal op 25 januari 1957 worden overgenomen door Ed. Laurens.

<p>Oprichting van de sigarettenfabriek A. Batschari aan de Rijkswijkseweg 23 te Den Haag. Deze zal op 25 januari 1957 worden overgenomen door Ed. Laurens.</p>
januari 1928

H.J. van Susante (Elisabeth Bas)

H.J. van Susante (Elisabeth Bas) koopt de noodlijdende sigarenfabriek van La Paz in Den Bosch op.
januari 1929

Tabaksfabriek Th. Niemeyer N.V.

Tabaksfabriek Th. Niemeyer N.V. neemt de eveneens in Groningen gevestigde N.V. Tabaksfabriek Franciscus Lieftinck over.

januari 1930

In de loop van dit

In de loop van dit jaar, een officiële opening is er nooit geweest, wordt het spraakmakende nieuwe kantoor- en fabrieksgebouw van De Erven de Wed. J. van Nelle, ontworpen door het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt, in gebruik genomen.

<p>In de loop van dit jaar, een officiële opening is er nooit geweest, wordt het spraakmakende nieuwe kantoor- en fabrieksgebouw van De Erven de Wed. J. van Nelle, ontworpen door het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt, in gebruik genomen.</p>
juli 1931

Verbod reclame toegiftartikelen

Bepaald wordt dat het veboden is bij tabak als reclame, toegiftartikelen aan de concument mee te geven als gift.

januari 1934

Het in 1904 opgerichte bedrijf

Het in 1904 opgerichte bedrijf van A. Wintermans & Zn. te Duizel wordt opgesplitst in de firma Henri Wintermans te Eersel en de firma A. Wintermans & Zn. te Duizel. De firma A. Wintermans & Zn. Introduceert tevens het later zeer succesvolle merk Agio waardoor de onderneming later internationaal bekend werd onder Agio Cigars N.V.
mei 1940

De tabaksfabriek van Louis Dobbelmann

De tabaksfabriek van Louis Dobbelmann aan de Hoogstraat in Rotterdam wordt door het bombardement van de Duitsers geheel verwoest. Het bedrijf zou echter in recordtijd een nieuwe vestiging openen in Waddinxveen.

<p>De tabaksfabriek van Louis Dobbelmann aan de Hoogstraat in Rotterdam wordt door het bombardement van de Duitsers geheel verwoest. Het bedrijf zou echter in recordtijd een nieuwe vestiging openen in Waddinxveen.</p>
mei 1942

Tabaksbonnen

Tabaksproducten worden op de bon gedaan. Door de distributiediensten worden aan mannen boven de 18 en aan vrouwen boven de 25 jaar tabakskaarten verstrekt. Voor sigaretten en kerftabak werd deze regeling per 1 juli 1949 opgeheven.

<p>Tabaksproducten worden op de bon gedaan. Door de distributiediensten worden aan mannen boven de 18 en aan vrouwen boven de 25 jaar tabakskaarten verstrekt. Voor sigaretten en kerftabak werd deze regeling per 1 juli 1949 opgeheven.</p>
januari 1946

Mignot & de Block - Mascotte

Mignot & de Block begint onder de naam van Micres de eerste Nederlandse Sigarettenboekjesfabriek en wordt leverancier van de Mascotte- en Rizla vloei.

<p>Mignot & de Block begint onder de naam van Micres de eerste Nederlandse Sigarettenboekjesfabriek en wordt leverancier van de Mascotte- en Rizla vloei.</p>
januari 1946

Ontstaan van de PMB-UVA Group BV.

PMB-UVA Group BV te Eindhoven ontstaan uit de afsplitsing met Mignot & de Block en ontwikkeld zich verder in het ontwikkelen van machines voor de sigarenindustrie. Zo hebben zij het bobine-systeem uitgevonden dat mede door Agio wereldwijd wordt toegepast.

<p>PMB-UVA Group BV te Eindhoven ontstaan uit de afsplitsing met Mignot & de Block en ontwikkeld zich verder in het ontwikkelen van machines voor de sigarenindustrie. Zo hebben zij het bobine-systeem uitgevonden dat mede door Agio wereldwijd wordt toegepast.</p>
januari 1947

Introductie van het sigarettenmerk Caballero

Introductie van het sigarettenmerk Caballero door Ed. Laurens, dat later gedurende lange tijd het meest verkochte sigarettenmerk in Nederland zou zijn.

<p>Introductie van het sigarettenmerk Caballero door Ed. Laurens, dat later gedurende lange tijd het meest verkochte sigarettenmerk in Nederland zou zijn.</p>
juli 1949

Opheffing distributie van sigaretten en

Opheffing distributie van sigaretten en kerftabak waardoor de tabaksdetailhandel weer zoveel mocht inkopen als zij nodig achtten. Tevens konden tabakswinkeliers, die sinds 1943 niet meer over de juiste vergunning beschikten maar wel over een geldig code-nummer, door middel van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, weer zaken doen.
september 1951

Het Wereldcongres voor tabak

Het Wereldcongres voor tabak wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam van 17 t/m 24 september.

januari 1952

D.E. 200-jarig bestaan

Bij het 200-jarig bestaan van de Douwe Egberts Tabaksfabriek, Koffiebranderijen, Theehandel N.V. wordt hun het predikaat "Koninklijke" toegekend. Op 8 december wordt besloten het predikaat aan de naam toe te voegen.

november 1952

Eerste Wereld Kampioenschap pijproken in Nederland.

 

De eerste officiële wereld kampioen pijproken uit Nederland in 195, werd gewonnen door opa Klijzing. Hij hield de (stenen) pijp 93 minuten en 18 seconden aan. De Wereldomroep verzorgde vier uitzendingen, 76 journalisten volgden de wedstijd op de voet en het Polygoon journaal besteedde er uitvoerig aandacht aan. 

april 1953

J. & A.C. van Rossem

Aan de tabaksfabriek J. & A.C. Van Rossem te Rotterdam wordt het predikaat "Koninklijke" verleend

juni 1955

Oprichting van de Stichting Sigaretten

Oprichting van de Stichting Sigaretten Industrie (SSI) door fabrikanten en importeurs van sigaretten in Nederland.

januari 1959

De eerste accijns(sluit)zegel

De eerste accijns(sluit)zegel met het BENELUX monogram, ontworpen door Pieter Wetselaar, komt in gebruik waarbij de letters BNL op een sierlijke manier ineen gevlochten zijn.

<p>De eerste accijns(sluit)zegel met het BENELUX monogram, ontworpen door Pieter Wetselaar, komt in gebruik waarbij de letters BNL op een sierlijke manier ineen gevlochten zijn.</p>
januari 1963

Dr. L. Meinsma

Dr. Lenze Meinsma gaf op onverbloemde wijze voorlichting over de gevaren van het roken en richte in 1974 de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO) op. Hij was tevens mede-oprichter van het Longfonds, de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Hij gaf de aanzet tot het anti rookbeleid van de regering.

maart 1968

De Nederlandsche R.K. Vereniging

De Nederlandsche R.K. Vereniging van Sigarenfabrikanten en het Verbond van Sigarenfabrikanten richten in Utrecht de Federatie Nederlandsche Sigarenindustrie op en houden kantoor te Eindhoven en Utrecht.

juni 1968

De Schimmelpenninck Sigarenfabrieken te Wageningen

De Schimmelpenninck Sigarenfabrieken te Wageningen krijgt het predikaat Hofleverancier van Z.K.H. de Prins der Nederlanden.

<p>De Schimmelpenninck Sigarenfabrieken te Wageningen krijgt het predikaat Hofleverancier van Z.K.H. de Prins der Nederlanden.</p>
oktober 1968

Henri Wintermans te Eersel.

Henri Wintermans te Eersel gaat onderdeel uitmaken van de British-American Tobacco Company.

januari 1970

De Gebr. van Schuppens Ritmeester

De Gebr. van Schuppens Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. wordt overgenomen door Gallaher Ltd. uit Engeland. Zij hadden al 25 procent belang in Ritmeester en dat wordt uitgebreid tot 81 procent.
januari 1970

Hofnar sigarenfabrieken N.V.

Hofnar sigarenfabrieken N.V. neemt de gehele sigarenafdeling (Senator, Mundi Victor en Regal) van Philip Morris over.

januari 1971

De vereniging van sigarenfabrikanten en

De vereniging van sigarenfabrikanten en de Nederlandse Rooms-Katholieke Vereniging van Sigarenfabrikanten gaan op in de bestaande Nederlandse Vereniging van de Sigarenindustre (NVS) en kiezen Eindhoven als vestigingsplaats

januari 1971

Overname Cadena-Claassen

Theo van Delft neemt Cadena-Claassen over van Reinder Zwolsman (EMS) en richt zich vooral op "private labels", het verkopen van sigarenkisjes aan winkeliers onder eigen naam.

<p>Theo van Delft neemt Cadena-Claassen over van Reinder Zwolsman (EMS) en richt zich vooral op "private labels", het verkopen van sigarenkisjes aan winkeliers onder eigen naam.</p>
februari 1971

Brand bij Karel I

Het gehele Karel I complex te Eindhoven wordt door brand verwoest. Schade bedraagt ongeveer 15 miljoen guldens incl. 30 miljoen sigaren. Was daarmee de grtootste brand van de vele eerder verbrande sigarenfabrieken.

<p>Het gehele Karel I complex te Eindhoven wordt door brand verwoest. Schade bedraagt ongeveer 15 miljoen guldens incl. 30 miljoen sigaren. Was daarmee de grtootste brand van de vele eerder verbrande sigarenfabrieken.</p>
januari 1972

De Federatie Nederlandse Sigarenindustrie.

De Federatie Nederlandse Sigarenindustrie beeindigd haar werkzaamheden en draagt haar taak over aan de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie.

januari 1972

Aandelen Schimmelpenninck

Het restant aandelen van de Schimmnelpenninck Sigarenfabrieken wordt overgenomen door Carreras en deze wordt daarbij eigendom van de Duitse poot van het bedrijf Brinkmann. Carreras was intussen een samenwerkingsverband aangegaan met Rothmans International Ltd. in Monaco die weer deel uitmaakt van de Rembrandt Groep in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Voor Schimmelpenninck zal dit vertrouwen moeten geven voor de toekomst.

januari 1972

Vestiging Agio fabriek

Agio vestigt een sigarenfabriek op Malta waar als eerste sigarenfabrikant het bobine-systeem wordt toegepast. Deze blijft t/m 1980 bestaan. Het aantal personeelsleden loopt in 1978 op tot 800 personen.

januari 1972

Ed. Laurens wordt onderdeel van het

Ed. Laurens wordt onderdeel van het Rothmansconcern.
oktober 1972

De nieuwe winkeliers organisatie de

De nieuwe winkeliers organisatie de N.S.O. houdt zijn eerste congres in het Parkhotel te Rotterdam onder het voorzitterschap van de heer Hulsman.

<p>De nieuwe winkeliers organisatie de N.S.O. houdt zijn eerste congres in het Parkhotel te Rotterdam onder het voorzitterschap van de heer Hulsman.</p>
januari 1973

Van Nelle - Rotterdam

De NV De Erven de Wed. J. van Nelle gaat een joint-venture aan met Douwe Egberts voor de bewerking en verpakking van zware shag in Indonesië.

januari 1974

Fusie tussen de Nederlandse Algemene

Fusie tussen de Nederlandse Algemene Bond van Sigarenwinkeliers en de Nederlandse Katholieke Vereniging voor de Tabaksdetailhandel. Naam wordt veranderd in Nederlandse Sigarenwinkeliers Organisatie (NSO). In hetzelfde jaar zou de Christelijke Bond van sigarenwinkeliers zich ook aansluiten bij de N.S.O.
januari 1977

Karel van Susante - Oud Kampen

Karel van Susante begint in Kampen met een nieuwe sigarenlijn met het merk Oud Kampen. De ongemateerde sigaar heeft daarmee een nieuwe impuls gekregen.

<p>Karel van Susante begint in Kampen met een nieuwe sigarenlijn met het merk Oud Kampen. De ongemateerde sigaar heeft daarmee een nieuwe impuls gekregen.</p>
april 1978

Nieuw fabriekspand Philip Morris

In Bergen op Zoom wordt de eerste paal geslagen voor de modernste sigarettenfabriek van Europa, die van Philip Morris en die in 1982 volledig operationeel zou zijn.

januari 1980

Philip Morris sluit de overgenomen

Philip Morris sluit de overgenomen vestiging van Mignot & de Block in Eindhoven.
januari 1980

Aanpassing van de Winkelsluitingswet

Aanpassing van de Winkelsluitingswet van 1976 treedt in werking waardoor winkels niet meer dan 52 uur per week geopend mogen zijn.

september 1981

Overname door Ritmeester Sigarenfabrieken B.V.

Ritmeester Sigarenfabrieken B.V. verwerft het volledige aandelenpakket van de Sigarenfabriek Oud Kampen B.V. .Van der Sluis groothandel in Kampen wordt eveneens overgenomen. Voor Ritmeester een belangrijke impuls bij een teruglopend markt aandeel.

juni 1983

Douwe Egberts doet zijn gehele

Douwe Egberts doet zijn gehele sigarensector met de merken Panter en Balmoral over aan Agio sigaren te Duizel.
januari 1984

Van Nelle weer op eigen benen

Door een sterk consortium van Nederlandse beleggers kan van Nelle zich losmaken van de voormalige moedermaatschappij Nabisco Brands en staat weer op eigen benen. Daartoe is opgericht de van Nelle Holding N.V.

januari 1985

Aart Dooyes en de Olifant

Aart Dooyes begint in de oude fabriek van W. Fransen en Zn. te Kampen met de productie van Olifant sigaren die uitsluitend in Nederland in toonaangevende sigarenzaken verkocht gaan worden.

<p>Aart Dooyes begint in de oude fabriek van W. Fransen en Zn. te Kampen met de productie van Olifant sigaren die uitsluitend in Nederland in toonaangevende sigarenzaken verkocht gaan worden.</p>
maart 1985

Agio en Sri Lanka

Agio opent de nieuwe Agio Tobacco Processing Company op Sri Lanka.

<p>Agio opent de nieuwe Agio Tobacco Processing Company op Sri Lanka.</p>
december 1985

Het Voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag

Het Voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag start met een breed opgezette publiekscampagne onder het motto "Roken moet mogen".
januari 1986

Deli-HTL Mij. en Deli-Universal

Deli-HTL Mij. ging op in Deli-Universal, samen met Universal Leaf Tobacco Company. Deli-HTL heeft verspreid over 26 landen circa 50 fabrikanten van sigaren, sigaretten en shag als klant.

januari 1987

Arend H. Verhoeff, hoofdredacteur van

Arend H. Verhoeff, hoofdredacteur van de Tabaksplant, wordt als eerste Nederlander benoemd tot "Tobacco Personality of the Year, 1987.

<p>Arend H. Verhoeff, hoofdredacteur van de Tabaksplant, wordt als eerste Nederlander benoemd tot "Tobacco Personality of the Year, 1987.</p>
september 1987

Aanvaarding van de Nieuwe Tabakswet

Aanvaarding van de Nieuwe Tabakswet door de Tweede Kamer, waardoor o.a. de waarschuwing 'Roken schaadt de gezondheid' verplicht wordt op tabaksverpakkingen.
december 1987

Van Nelle verkoopt zijn aandelen

Van Nelle verkoopt zijn aandelen aan Sara Lee/DE.
januari 1988

De Nederlandse sigaretten - en

De Nederlandse sigaretten - en shagfabrikanten hebben eind 1987 een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de Stichting Volksgezondheid en Roken (StiVoRo) omdat StiVoRo in een publiciteitscampagne de indruk wekt dat de tabaksrook in de omgeving schadelijk is.
februari 1989

Douwe Egberts koopt aandelen Van

Douwe Egberts koopt aandelen Van Nelle waardoor er een concern ontstaat met 17.000 medewerkers met een geschatte omzet van 7 miljard gulden.
juli 1989

Willem II wordt overgenomen door

Willem II wordt overgenomen door Elisabeth Bas. Samen vormen zij de Ebas Group.

januari 1990

De vernieuwde Tabakswet.

De vernieuwde Tabakswet wordt van kracht. Op termijn hebben werknemers recht op een rookvrije plaats. Het personenvervoer rookvrij moet zijn. Tabaksreclame en -sponsering verboden wordt en ook o.a. de verkoop van tabaksartikelen aan jongeen onder de 16 jaar. Wel gaat op deze datum in het rookverbod in openbare gebouwen van de overheid, gezondheidszorg, sport en onderwijs etc.

januari 1990

Sluiting Hofnar sigarenfabriek

Hofnar sigarenfabriek moet sluiten. Het eerder door hen overgenomen merk "Graaf Tilly" en komt in handen van Groothandel J. van Horssen.

januari 1990

Agio opent een vestiging

Agio opent een vestiging in San Pedro de Macoris op de Dominicaanse Republiek.

januari 1990

Vrouwen sigarenrookgenootschap "Salomé"

Oprichting vindt plaats in La Cuisine Française te Amsterdam van het eerste Nederlandse vrouwengenootschap "Salomé" genaamd. Dit ter nagedachtenis aan Lou Andreas-Saloméde geemancipeerde Russische schrijfster.

<p>Oprichting vindt plaats in La Cuisine Française te Amsterdam van het eerste Nederlandse vrouwengenootschap "Salomé" genaamd. Dit ter nagedachtenis aan Lou Andreas-Saloméde geemancipeerde Russische schrijfster.</p>
juni 1990

Overname door Rothmans International

Rothmans International neemt de Koninklijke Theodorus Niemeyer over.

maart 1991

Coöperatieve Primera

Door Ed. Laurens bv. en Turmac Tobacco Comp. wordt de Coöperatieve Primera opgericht en zou daarmee de grootste keten van sigarenzaken in Nederland worden.  Op 11 juni 1991 wordt in Lelystad aan de Stadhuisstraat 60 de eerste Primera winkel geopend door Primera directeur Ben Ossendrijver. Het betreft de winkel van Frank Schoute

<p>Door Ed. Laurens bv. en Turmac Tobacco Comp. wordt de Coöperatieve Primera opgericht en zou daarmee de grootste keten van sigarenzaken in Nederland worden.  Op 11 juni 1991 wordt in Lelystad aan de Stadhuisstraat 60 de eerste Primera winkel geopend door Primera directeur Ben Ossendrijver. Het betreft de winkel van Frank Schoute</p>
november 1991

Tabak Plus 91

Eerste vakbeurs voor de gespecialiseerde tabaksdetailhandel Tabak Plus 91 in de Deltahal van het RAI-gebouw te Amsterdam. De NSO organiseert ook een seminar over de EEG-regelgeving.

juni 1992

N.S.O. congres

De N.S.O. organiseert in Amsterdam het congres van de Confédration Européenne des détaillants en Tabac.

januari 1993

Sluiting van Ed. Laurens

Ed. Laurens, sigarettenfabriek wordt overgenomen door de Turmac. Na de integratie luidt de nieuwe naam: Rothmans Nederland B.V. met de hoofdvestiging in Amsterdam.

oktober 1993

World Cup Pipe Slow Smoking

Onder grote belangstelling hebben op 30 en 31 oktober Compaenen en de Stichting Pijp Nederland het World Cup Pipe Slow Smoking (WCP) georganiseerd in het Congrescentrum "Leeuwenhorst" te Noordwijkerhout. Dit was voor de eerste keer in Nederland.

<p>Onder grote belangstelling hebben op 30 en 31 oktober Compaenen en de Stichting Pijp Nederland het World Cup Pipe Slow Smoking (WCP) georganiseerd in het Congrescentrum "Leeuwenhorst" te Noordwijkerhout. Dit was voor de eerste keer in Nederland.</p>
januari 1994

Einde Picus

Na ruim 110 jaar gaat de NV Houtindustrie Picus v/h J. Brüning en Zn. te Eindhoven failliet. Zij waren de belangrijkste leverancier van houten verpakkingen voor sigaren

<p>Na ruim 110 jaar gaat de NV Houtindustrie Picus v/h J. Brüning en Zn. te Eindhoven failliet. Zij waren de belangrijkste leverancier van houten verpakkingen voor sigaren</p>
mei 1994

NSO en de CEDT

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de CEDT (Conféderation Européene des Detaillants en Tabac) in Dublin, ontvangt de NSO de erepenning van de CEDT als dank en erkenning voor de geweldige inspanning van de NSO voor de totstandkoming van deTolerance Day, de eerste gezamenlijke actie van de CEDT

juni 1995

Sluiting van de Ed. Laurens

Sluiting van de Ed. Laurens sigarettenfabriek te Den Haag. De productie wordt verplaatst naar Zevenaar.
januari 1996

Skandinavisk Tobakskompagni, - Henri Wintermans

Skandinavisk Tobakskompagni, eigenaar van o.a. de ST-sigaren firma met het bekende merk Nobel, waarin de BAT een minderheidsaandeel heeft, neemt Henri Wintermans (Eersel)over.

januari 1996

Het Gilde voor de Nederlandse Sigaar

Het Gilde voor de Nederlandse Sigaar organiseert voor het eerst het Grand Gala du Cigare met het doel de Nederlandse sigaar te promoten onder de betere restaurants. Het Kurhaus in Scheveningen was de eerste gastlokatie.

januari 1996

Overname Scandinavian Tobacco van B.A.T.

Overgenomen door de Scandinavian Tobacco Company van de B.A.T. Alleen betreffende de vroegere Velasques en Gebr. Philips tak.

januari 1997

Swedish Match - EBAS

Swedish Match wordt de nieuwe eigenaar van de EBAS group en lijft ook de Duitse sigarenfabriek Arnold André Zigarrenfabrik in te Bunde. Naast fabrieken in Valkenswaard, Houthalen (België) hebben zij ook een fabriek in Indonesië en later op de Dominicaanse Republiek

januari 1998

Jack Wintermans, directeur Agio Cigars,

Jack Wintermans, directeur Agio Cigars, wordt uitgeroepen tot Tobacco Persona-lity of the Year 1997
januari 1999

De B.A.T. - Int. Sales - Kon. Niemeyer

De B.A.T. neemt International Sales te Amsterdam en de Koninklijke Niemeyer Tabaksfabriek te Groningen over.

januari 2001

Biggelaar Tabak - Landewijck Group

Biggelaar Tabak te Roosendaal maakt deel uit van de wereldwijd opererende Landewijck Group die gespecialiseerd is in de verkoop van shag, sigaretten en hulzen en heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg.

november 2008

Na meer dan 90 jaar

Na meer dan 90 jaar sluit de sigarettenfabriek van de B.A.T. in Zevenaar zijn productie en verplaatst deze naar Polen en Duitsland (Bayreuth).
mei 2009

Sluiting van der Pigge - Haarlem

De oudste en een van de bekendste sigarenzaken van Nederland, die van Jan van der Pigge in Haarlem, sluit voor goed zijn deuren.

<p>De oudste en een van de bekendste sigarenzaken van Nederland, die van Jan van der Pigge in Haarlem, sluit voor goed zijn deuren.</p>
januari 2011

Einde Niemeyer collectie in Groningen

De bekende Niemeyer tabakscollectie, gehuisvest in het Groningse Scheepvaartmuseum, houdt op te bestaan en zal voor het grootste deel verkocht worden.

<p>De bekende Niemeyer tabakscollectie, gehuisvest in het Groningse Scheepvaartmuseum, houdt op te bestaan en zal voor het grootste deel verkocht worden.</p>
januari 2011

Swedish Match en de Scandinavian

Swedish Match en de Scandinavian Group zijn samen opgegaan in de Scandinavian Tobacco Group (STG) met als hoofdvestiging in Nederland te Eersel.
januari 2011

Ad Wintermans, directeur eigenaar van

Ad Wintermans, directeur eigenaar van Royal Agio Cigars is benoemd tot voorzitter van de European Cigar Manufactures Association.
maart 2012

Pijpenfabriek Gubbels

Nadat de enige Nederlandse pijpenfabriek, De Koninklijke Pijpenfabriek E. Gubbels te Roermond failliet gegaan is eind 2011, hebben zij weer een doorstart kunnen maken in afgeslankte vorm.

april 2014

Sluiting Philip Morris te Bergen op Zoom

De Philip Morris fabriek in Bergen op Zoom, producent van het bekende merk Marlboro, gaat per 1 okt. 2014 zijn productie sluiten waarbij 1230 van de 1400 werknemers ontslagen zullen worden.

oktober 2014

Rookvrij Horeca

De horeca moet vanaf die datum volledig rookvrij zijn. Dit geldt ook voor de kleine cafe's die tot nog toe vanwege een gedoog beleid nog niet aangepakt werden.

januari 2015

Het ambacht van snuifreder

Het ambacht van snuifreder wordt toegevoegd aan de lijst van het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

oktober 2015

De Cultuur van het Pijproken

De Cultuur van het Pijproken is op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geplaats.

<p>De Cultuur van het Pijproken is op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geplaats.</p>
januari 2017

Oprichting VSK

De VSK is ontstaan vanuit het samengaan van van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (1952) en de Stichting Sigarettenindustrie (1955). Zij heeft tot doel het behartigen van zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

<p>De VSK is ontstaan vanuit het samengaan van van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (1952) en de Stichting Sigarettenindustrie (1955). Zij heeft tot doel het behartigen van zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden.</p>
januari 2020

Sluiting sigarenfabrieken

Sluiting van de sigarenfabrieken van de Scandinavion Tobacco Group (STG) te Eersel en Duizel. Produktie vind alleen nog maar plaats in België, Indonesië, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek. Hoofdkantoor komt in Eindhoven.