x

Industrieel erfgoed

Industrieel Erfgoed e.o.

FIEN, Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.
Koepelorganisatie en overlegplatform voor 60 aangesloten organisaties. Secretariaat: Postbus 92023, 1090 AA Amsterdam. Uitgave van o.m. magazine ‘Industria’. www.industrieelerfgoed.nl en e-mail fien@cime.nl

 

Stichting Haags Industrieel Erfgoed SHIE.
Stichting stelt zich ten doel de stimulering van de interesse voor industrieel erfgoed in het Stadsgewest Haaglanden Uitgave van kwartaalblad ‘Haagvaarder’.
SHIE, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag. www.shie.nl  en e-mail: kjhavelaar@hetnet.nl

Stichting ‘Tekens aan de wand’.
Stichting stelt zich ten doel kennis te vergaren over en het behouden van historische gevelstenen, muurreclames en uithangborden. Secretaris Harry de Keijzer, postbus 16200, 3500 CE Utrecht, tel. 030-2861092 (werk)