x

Van de Velde, Burgklij & Zapfenbergh.

Drie Amsterdamse tabaks- en pijpenhandelaars uit de 18e eeuw door Bert van der Lingen.

Rond het midden van de 17e eeuw was Amsterdam een belangrijke stad voor de invoer, bewerking en doorvoer van tabak uit Amerika.
De productie en export van tabak bereikte in de volgende eeuw zijn hoogtepunt.
Het boek gaat uitgebreid in op de drie Amsterdamse tabakshandelaren hun handel en de Goudse kleipijpen die zij uitvoerden, en in het buitenland nog steeds terug gevonden worden.
Dit ca. 100 pagina’s tellende boek met een Engelse samenvatting & illustraties in kleur bevelen we in jullie aandacht aan.
  

Te bestellen bij Uitgeverij Brittenburg info@brittenburg.nl Er is een hardcoverversie die € 55,—kost en een paperback van € 35,--