x

Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus

Dit fraai geïllustreerde boek, uitgegeven door Stichting Eicha, is geschreven door Johan Biemans en het resultaat van een jarenlange speurtocht naar de historie van de tientallen sigarenfabrieken vanaf 1866 in het Brabantse dorp Bergeijk.

Op basis van archiefmateriaal en gesprekken met oud-sigaren- makers en familieleden van de voormalige fabrikanten komen de laagst betaalde sigarenmakers van Nederland en hun patroons opnieuw tot leven. De betekenis van de fabriekjes blijft niet beperkt tot het produceren van rookwaar, nee, de fabrikanten drukken met toneelvereniging en fanfare hun stempel op het verenigingsleven van het dorp. Dat doen de sigarenmakers zelf ook, als zij zich vanaf het begin van de twintigste eeuw schoorvoetend organiseren in de Tabaksbewerkersbond, natuurlijk onder de bezielende leiding van kapelaan en pastoor. De beruchte staking van 1903 in Bergeijk wordt zelfs landelijk bekend en ondersteund. Daarmee overstijgt het verhaal de lokale betekenis en wordt het een kroniek van de kleine industrie en de begintijd van de vakbonden in Nederland. Zo ontstaat het spiegel beeld van de sociaal-economische geschiedenis van Bergeijk van midden negentiende tot midden twintigste eeuw.

ISBN 9789071567100. Kleurendruk, 256 pagina’s hardcover, met in dex, en 150 extra pagina’s op de ingevoegde cd. Prijs 28,50 euro. Verkrijgbaar bij Bruna Bergeijk, VVV Bergeijk, en De Boekenlegger in Eersel en Boekhandel Priem in Valkenswaard.

Te bestellen bij Johan Biemans,  joh.biemans@wxs.nl, tel. 0497-550155. www.johanbiemans.nl

IMG_0002.jpg
IMG_0002.jpg