SNT Jaarboeken

Sinds haar oprichting in 2003 geeft de SNT ieder jaar een jaarboek uit, met daarin het gedetailleerde jaarverslag van de stichting als ook een bijzondere reeks van artikelen over tabakshistorische onderwerpen. 

De Stichting Nederlandse Tabakshistorie en haar jaarboeken

Het jaarboek wordt jaarlijks toegezonden aan alle donateurs van de SNT. Een belangrijk deel van de artikelen wordt op vrijwillige basis door eigen donateurs of gastauteurs samengesteld. Het bestuur nodigt ieder jaar eenieder uit om zijn (of haar) interesse, kennis van zaken of eigen onderzoeksresultaten in het rijkgeillustreerde jaarboek te delen. Mocht u zich als lezer hierbij dus aangesproken voelen, neem dan met alle plezier contact met ons op!