Contact

Contact met het bestuur van de SNT:

Louis Bracco Gartner (voorzitter SNT)                                                                    

Van Bossestraat 4                                                                                                         
2613 CR Delft
015 - 212 24 11 of 06 - 22 49 27 83
tabaksmuseum@ziggo.nl

Henk Hazelaar (secretaris/penningmeester SNT)

055 - 360 24 06
snt.penningmeester@gmail.com
NL28INGB0009523267
BIC: INGB NL2A

 

Vraag 1: zijn er redenen waarom u de SNT vraagt persoonlijk contact met u op te nemen?

Ja, neem contact met mij op, omdat:

Ik informatie en/of materiaal bezit dat misschien interessant is voor de SNT!
Ik belangstelling heb om zelf actief te worden!
Ik overweeg een gift aan de stichting te doen!
Ik werkzaam bent in de tabakssector!
Ik voor een culturele- en of onderwijsinstelling werk!
Overig, namelijk:
Nee, niet van toepassing

Vraag 2: Kunt u aangeven waar uw interesses naar uitgaan en waarvan u eventueel reeds kennis & materiaal heeft?

Ik heb belangstelling voor de volgende onderwerpen: (zie opmerkingen)
Ik beschik over kennis/materiaal op de volgende terreinen: (zie opmerkingen)
Ik verricht zelf onderzoek naar tabaksgerelateerde onderwerpen, nl
Ik ben werkzaam in een bedrijfstak die met tabak te maken heeft, nl. (zie opmerkingen)
Ik ben vooral verzamelaar van: (zie opmerkingen)
Ik heb / mijn familie heeft een relatie met de Nederlandse tabakshistorie nl… (zie opmerkingen)
Ik ben vooral geïnteresseerd in de bedrijfshistorie en het industrieel erfgoed, nl…: (zie opmerkingen)
Ik werk voor een museale en of culturele instelling, nl.: (zie opmerkingen)
Ik ben docent/student/scholier en wil meer weten van tabakshistorie in Nederland, nl.: (zie opmerkingen)
Anders, namelijk: (zie opmerkingen)

Opmerkingen: